„Czemu Mnie wystawiacie na próbę?”

Bóg nigdy nie jest przeciwko komukolwiek. Nie oznacza to, że nie nazywa zła po imieniu, albo że toleruje niesprawiedliwość. On po prostu nie staje przeciw człowiekowi, ale przeciw złu. „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Faryzeusze przyszli do Jezusa z tym pytaniem w celu pojmania Go, sądzili, iż powie, aby nie płacić podatków Cezarowi. Nie doceniali Jego inteligencji, mądrości. Jezus jednak odwraca to pytanie, zwracając uwagę na rzecz ogromnie istotną. Jego odpowiedź skierowana jest do wszystkich ludzi na całym świecie żyjących w różnych wiekach. Również i dzisiaj. Bowiem ten problem pojawia się cały czas. A współcześnie narasta szczególnie nie będąc w ogóle zauważanym. Przyszli, aby pochwycić Go na słowie… Nieraz sami w sporach wyłapujemy drobne pomyłki naszych przyjaciół, kolegów, współpracowników. Drobne przejęzyczenia, źle dobrane słowa, wszystko po to, by okazać się lepszym, mądrzejszym, sprytniejszym, bardziej szanowanym w oczach innych. Jezus wskazuje szczególnie dzisiejszemu człowiekowi, iż tak bardzo zajął się tym, co „nie Boskie”, iż nie zauważa braku „życia” w sobie. Chodzi tutaj o życie Ducha w człowieku, o życie Miłości, o duszę i jej rozwój. Człowiek zajmuje się tym, co nie jest wieczne. Traci czas! Traci swoją energię, którą mógłby spożytkować jednocząc się z Miłością, żyjąc Nią, dla Niej. Zaniedbuje złożone w nim możliwości, predyspozycje. Lekceważy łaski i dary. Zamyka się w ten sposób coraz bardziej na Świat Ducha, do którego został stworzony i powołany. Zajmuje się zaś światem materialnym, który przeminie i nic z niego nie zostanie. Poświęca siebie, swoje życie dla nicości! Dla pustki, próżni! To wielki dramat człowieka szczególnie tych czasów! Nie widzi błędu w swoim myśleniu i postępowaniu. Oddajmy Cezarowi to, co należy do Cezara! Przestańmy pokładać nadzieję w tym, co nie jest wieczne! Przestańmy gonić za tym, co chociaż wydaje się nawet ładne, pociągające, jednak nie przedstawia sobą żadnej wartości. Uwolnijmy się od uzależnienia od świata materialnego!