Wtorek 5 lipca 

 

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”

 

Zawsze trzeba modlić się o powołania kapłańskie, ale też za kapłanów, którzy już lata są w tej służbie. Wszędzie ludzie potrzebują Boga, potrzebują Sakramentów, opieki duchowej. Módlmy się za kapłanów i o ich następców, bo tak bardzo potrzebujemy świętych pasterzy. Sami też możemy i powinniśmy zakasać rękawy i nieść Jezusa innym. To rola każdego z nas, którzy spotkali Jezusa. Jednak nawet najgorliwszy katolik,  osoba świecka, nie ma władzy kapłańskiej. Świadczmy swoim życiem o miłości Chrystusa i módlmy się za kapłanów, i o nowe powołania, bo pracy jest dużo, ale robotników mało.