Wtorek 5 marca

 

„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.”

 

My, ludzie, którzy grzeszymy, mamy wielki dług zaciągnięty u Pana Boga. Na szczęście mamy Sakrament Pokuty i Pojednania i możemy korzystać z Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus, oddając Siebie na krzyżu, spłacił dług zaciągnięty przez nasze grzechy, nie musimy za nie umrzeć, ale możemy żyć i przyjąć dar życia wiecznego. Powinniśmy naśladować naszego Mistrza, ponieważ wiele nam darował, a nasza cierpliwość i miłość względem bliźnich często pozostawia wiele do życzenia. Prośmy o łaskę wybaczania z serca, abyśmy nie nosili w sobie gniewu, urazy latami, nieważne czy winowajca żałuje za swój grzech. Pan Bóg kocha nas nawet jak grzeszymy i czeka na powrót w Jego ramiona. Z miłością patrzmy na bliźnich, jak Pan na nas.