Wtorek 6 Luty

 

<<Prawo Boże i tradycje ludzkie >>

Wiara jest szansą do głębszego przeżywania codzienności. Natomiast nasza postawa wobec religii, kościoła , prawd wiary, tradycji są też bardzo ważne, bo kształtują naszą postawę i charakter. Jednak trzymanie się kurczowo tradycji jest dobre tylko wtedy , gdy służy naszemu wzrostowi. Trzymanie się tradycji dla samych tradycji mija się z celem, bo są to tylko rytuały , bez korzyści dla nas. Mycie rąk nie ustrzeże nas od obłudy w naszym postępowaniu i forsowaniu naszych problemów , poglądów, przekonań nie zawsze dobrych. Pan uczy nas , że przyszedł na ziemię nie po to aby znieść prawo , ale je wypełnić Chciał bardzo utrzymać tradycję , ale jednocześnie nadać jej moc serca i ducha , bo tylko wtedy ma ona sens. Wypełniając prawo i proroków podtrzymujemy ciągłość tradycji. Pamiętajmy jednak , że ludzkie serce ma być wciąż żywe i dawać życie. Tradycja to mur naszych dziejów, to kolęda, święta, śpiew , to historia ,która się nie zmienia. Wszystko reszta to nasza codzienność w której przyszło nam żyć .Nie dajmy się więc wciągnąć w to co daje świat , tylko żyjmy BOGIEM.