MODLITWA CHRYSTUSA A NASZA MODLITWA

3. Modlitwy ustne.


Duch Święty uczy nas rozmowy z Jezusem poprzez modlitwę myślą i modlitwę ustną, a także przy pomocy tych modlitw, których w dzieciństwie nauczyły nas nasze matki. Pan – chociaż był wszechwiedzący jako Bóg – jak każdy człowiek musiał uczyć się z ust Maryi wielu modlitw, które w narodzie żydowskim były przekazywane z pokolenia na pokolenie, i dał nam przykład tego, jak cenić modlitwę ustną. W swojej ostatniej modlitwie Pan posłuży się słowami Psalmu. Nauczył nas wspaniałej modlitwy Ojcze nasz, która zawiera wszystko, o co powinniśmy prosić. Modlitwa ustna jest wyrazem pobożności serca i pomaga nam utrzymywać żywą pamięć o obecności Boga w ciągu całego dnia i w tych momentach modlitwy myślnej, kiedy czujemy oschłość i nic nie przychodzi nam do głowy. „Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw – poleca Katechizm -jest niezbędnym oparciem w życiu modlitwy; ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania w jej treści. Teksty modlitw ustnych, z których wiele ma swoje korzenie w Piśmie Świętym – chodzi tu zarówno o modlitwy liturgiczne, jak i inne, ułożone przez świętych – były wykorzystywane przez niezliczonych chrześcijan jako słowa uwielbienia, dziękczynienia, prośby i zadośćuczynienia. Kiedy uciekamy się do tych modlitw, w głębszy sposób przeżywamy Świętych Obcowanie i opieramy swoją wiarę na wierze Kościoła.

Do tego, żeby modlić się lepiej i uniknąć rutyny w modlitwach ustnych może nam być pomocna następująca rada: „staraj się odmawiać je z taką samą miłością z jaką zakochany po raz pierwszy wyznaje swoje uczucia-lub jakby to była ostatnia okazja zwrócenia się do Pana.