Wtorek 9 kwietnia

„A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego (…)”.

Słowa, które wypowiada Jezus, odnoszą się do życia każdego z nas. Pan Bóg wypełniał swoim Duchem Jezusa, kiedy chodził po ziemii i to od Niego pochodziło wszystko, co Jezus głosił, czego nauczał. Tak samo dziś Bóg Ojciec nie pozostawia nas samych. Jeśli tylko zaprosimy Go do naszego życia i tak jak Jezus będziemy we wszystkim szukali Jego woli, to On będzie nas prowadził, obdarzał potrzebnymi łaskami, pomagał wypełniać w naszym życiu to, do czego zostaliśmy przeznaczeni. Świadomość, że sam Bóg, który posłał nas na ten świat, wciąż jest przy nas, to niesamowite „ubezpieczenie na życie”. Bo jeśli Bóg z nami – któż przeciwko nam? Panie, obdarz nas łaską wytrwałości, byśmy nie zbaczali z Twojej drogi, ale wiernie trwali przy Tobie. Ty nas chronisz, leczysz nasze rany po grzechach, w które wciąż się wplątujemy, jak w przysłowiowe maliny, raniąc się do głębi. Uzdrów Panie wszystko, co w nas chore, co upośledza w nas zdolność prawdziwego kochania i cieszenia się życiem. Objaw w nas na nowo swoją miłość, Panie. Niech będzie uwielbione na wieki Twoje miłosierne serce, ukochany Jezu.