„Trzeba wam się powtórnie narodzić” 

Wiara w Jezusa daje życie wieczne. On pokonał śmierć i ratuje od wszelkiego zła, ponieważ zależy Mu na szczęściu każdego człowieka. Droga chrześcijańskiej doskonałości jest zatem drogą wywyższania Jezusa i zwracania się do Niego z żywą wiarą. Ona zawiera taką siłę przemiany, że jej działanie można porównać do aktu narodzin. Trzeba mi się narodzić, to znaczy- trzeba, bym naprawdę uwierzył.