„A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”


Jezus przyszedł na świat, aby ludzie odzyskali utraconą przez grzech godność dziecka Bożego. To właśnie grzech powoduje w życiu człowieka największe spustoszenie, znękanie i uciemiężenie. Misją Chrystusa jest odkupienie i uwolnienie człowieka z pod władzy Księcia Ciemności i oddanie własności (człowieka), która należy do Boga. W tym dziele, w duchowym czasie żniw potrzebni są robotnicy, którzy przedłużają w swoim życiu jedyne pragnienie Chrystusa, jakim jest wypełnienie planu Ojca. Prośmy Dobrego Pasterza, by obdarzył odwagę w podjęciu życiowej misji dla wielu młodych rozeznających swoje powołanie oraz tych, którzy już wybrali drogę kapłańską.