Wtorek 9 lutego

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. (…) I mówił do nich: “Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować.” 

Pismo Święte wprost daje nam przekaz, aby słuchać i postępować przede wszystkim według praw Bożych. Wybielanie się, czy pozorne przestrzeganie zasad na nic się zda, jeśli w sercu nie będzie pełnego zaufania Bogu, a jedynie nasz plan i chęć robienia wszystkiego po swojemu. To proste, lecz niełatwe iść za Bogiem każdego dnia. Ale jeśli tylko się na to zdecydujemy, Bóg nam pomoże, będzie prowadził. Jezus w słowach dzisiejszej Ewangelii wspomina także o przykazaniach – warto sobie zadać pytanie, czy sami rzetelnie to robimy? Czy dla mnie “będziesz dzień święty święcił” oznacza oddanie czci Bogu i osobiste spotkanie z Nim, czy pójście do kościoła, jako spełnienie obowiązku przed ludźmi? Panie Jezu, daj nam łaskę szczerości i pokory w dążeniu za Tobą. Pomóż nam wyjść z grzechów, które nas od Ciebie oddalają.