Wtorek 9 Maja

<<Pokój zostawiam wam , pokój mój daję wam>>

 

W naszej wędrówce ku wieczności prowadzi nas nadzieja na wypełnienie się Bożych obietnic. Świat nie jest w stanie dać nam tego za czym najbardziej tęsknimy- pokoju, bo go nie ma. Tylko miłość jest gwarantem pokoju. Każda odrobina nieżyczliwości, niszczy wszystko, prowadząc tylko do walki o byt. Żyjemy wtedy nienawiścią jedni do drugich, a nie radością. Tam gdzie jest radość jest też nadzieja, która przemienia ludzkie serca. Jezus przyniósł nam taką radość , bo wszystko co dawał wynikało z miłości do człowieka. To Chrystus Zmartwychwstały przynosi nam właśnie ten pokój , który nie przemija, który usuwa lęk,obawy, trudy i gwarantuje spotkanie z tym , który z utęsknieniem nas oczekuj-Naszym Ojcem w niebie. Wszystko sprowadza się do wieczności, która jest całkiem inną przestrzenią od tej w której żyjemy teraz. Otwórzmy nasze ręce i serca , aby nie było tylko gadania, ale konkrety, gesty i życzliwość. Szekspir powiedział mów szeptem , jeśli mówisz o miłości .