Dnia 17.11.2022 roku spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęliśmy od modlitwy, którą animowały Tereska i Danusia. Na nasze spotkanie przybyli katechumeni, którzy razem z nami wysłuchali katechezy przygotowanej przez ks. Tomasza, którą wygłosiła dla nas Marlena. Tematem było wyprowadzenie ludu Izraelskiego z niewoli. Skupiliśmy się na fragmencie z Księgi Wyjścia 1,1-22, który odczytała dla nas Marysia. Każdego dnia powinniśmy pamiętać, że Bóg jest w każdym momencie naszego życia. Często chcemy kogoś zmienić na swój sposób, zwykle bez powodzenia, ale gdy wkracza Bóg to wszystko jest możliwe. On wie, co jest najlepsze dla każdego z nas. Jeśli natomiast człowiek zaczyna ratować swoje życie u kogoś, kto nie jest Bogiem, to sam stanie się jego niewolnikiem, bo on „wybawiciel” podporządkowuje go sobie. Tak jak Izraelici, gdy chcemy być niezależni od Boga, stajemy się zależni od rzeczy lub od innych osób.

Po skończonej konferencji nasza liderka zaprosiła wszystkich na najbliższy czwartek (24.11. br.) na Wieczór Chwały do kościoła Św Józefa.

Opracowała: Katarzyna Strzałek