Po miesięcznej przerwie poświęconej na wakacyjne urlopy wracamy do systematycznych spotkań formacyjnych naszej Wspólnoty. Nie możemy sobie pozwolić na dłuższą przerwę, gdyż wiele ważnych projektów ewangelizacyjnych czeka na ich realizację. W bliższej perspektywie tj. od sierpnia do listopada czekają nas cztery serie Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych i związane z nimi roznoszenie zaproszeń po domach parafian. Ponadto, chcemy zorganizować Wieczór Pamięci Marcina Mazurka (04.09). Nie zapominamy również o planowanych tej jesieni kilku seriach kursów Nowe Życie, które zwykle prowadzą wolontariusze z naszej Wspólnoty. Z kolei, w nieco dalszej perspektywie już dziś musimy pochylić się nad zadaniami, jakie w ostatnim czasie zaproponował nam Biskup Siedlecki,. Prosił mianowicie, by SNE z pomocą WJD opracowało pogłębiony program formacji dorosłych kandydatów do bierzmowania oraz katechumenów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu w naszej diecezji.

To wszystko wymaga od nas jeszcze uważniejszego słuchania natchnień Ducha Świętego oraz dyspozycyjności wobec woli Bożej. Dlatego od pierwszego czwartku sierpnia (05.08) znów będziemy zbierali się w auli pod kościołem Świętego Józefa, by rozważać Słowo Pana i budować jedność pomiędzy nami. Po lipcowej przerwie zaczynamy krótkimi warsztatami o godz. 18.30 w auli pod kościołem. Później pójdziemy na adorację na godz. 19.00. Natomiast wspólnotową Eucharystię celebrować będziemy o godz. 20.00, gdyż o tej porze są sprawowanej Mszę w parafii św. Józefa w okresie trwania pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

Tydzień później (12.08) zaczniemy spotkanie formacyjne w auli o 19.00, a zakończymy o 20.50, by duchowi pielgrzymi mogli uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim o 21:00. w kościele.

Do zobaczenia.