Droga mojemu sercu Wspólnoto Jednego Ducha,

Ponieważ Chrystus „na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10),

dlatego życzę Wam, abyście w świetle Jego Dobrej Nowiny

zawsze potrafili odkrywać właściwy sens wszystkiego, co Was spotyka.

Nie przestawajcie uwielbiać Zbawiciela szczególnie w chwilach trudnych i „za wszystko mu dziękujcie” (Ef 5,20),

gdyż On poprzez wydarzenia paschalne udowodnił,

że „z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).

Niech Chrystusowe zwycięstwo opromienia również życie Waszych bliskich.

Z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem +

ks. Tomasz