ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA SIEDLECKIEGO


Drodzy Diecezjanie! Przeżywamy Święta Paschalne, najważniejsze święta w Kościele i największe święta w życiu każdego wierzącego. Wielkanoc to Pascha, czyli czas przejścia, przemiany, przemyśleń i nawróceń.

To czas, w którym zostaje pokonane wszystko, co jest związane z ludzkim zamknięciem, łącznie ze śmiercią i grobem, by otwierać człowieka na nowość życia w pokoju, radości i mocy Bożej. Dokonało się to w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego celebrujemy w liturgii zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i w całym naszym życiu antycypujemy radość naszego zmartwychwstania. To w Jezusie Chrystusie jest nasze życie, zmartwychwstanie i przechodzenie ze wszystkich trudności do umiejętności życia w radości i pokoju nawet tam, gdzie zewnętrzne okoliczności mogą skłaniać człowieka do buntu, rozłamu, zwątpienia i ucieczki.

Jako wierzący, wpatrzeni w krzyż Jezusa Chrystusa oświecony blaskiem zmartwychwstania, stale odkrywamy, że wszystkie wydarzenia jakie zachodzą w naszym życiu mają swój sens. I nie jest tyle ważne, co z nami się dzieje i jakie są okoliczności naszego życia, lecz spotkanie z naszym Panem. Spotykamy Go, gdy przychodzi do nas, żeby dzielić nasz ludzki los i nie zostawia nas samych na drodze życia. Zmartwychwstały Pan otwiera nam drogę do poznania Boga Ojca, byśmy weszli z Nim w synowską relację. To jest dla nas, ludzi dotkniętych grzechem, zawsze związane z doświadczeniem krzyża. Święta paschalne przypominają nam o tym, że w tym doświadczeniu nie jesteśmy sami. Jest z nami Jezus – ukrzyżowany i zmartwychwstały Syn Boży. Właśnie po to On przyszedł. Po to przeżył ziemskie życie z tą w oczach ludzkich tragedią krzyża. Po to zmartwychwstał i dał Ducha Świętego, byśmy z nową mocą w oparciu o Niego, napełnieni tym samym Duchem, mogli być w świecie nowym stworzeniem.

Niech te myśli przenikają nasze życie, niech przepełniają je nadzieją i radością, byśmy mogli być we wzajemnej bliskości i komunii, byśmy mogli przeżywać prawdę o Kościele jako wspólnocie ludzi, którzy są wezwani do nawrócenia przez Ewangelię. W blasku Ewangelii wszystko w naszym życiu wygląda inaczej. Jako pasterz diecezji, chcę prowadzić powierzone mi osoby i całą wspólnotę diecezjalną po tej paschalnej drodze, ufając w prawdę i moc Jezusa Chrystusa. Idziemy razem odkrywając moc zmartwychwstałego Pana. Na te radosne i pełne nadziei Święta Paschalne wszystkim z serca błogosławię.

 

Zbigniew Kiernikowski

Biskup Siedlecki