Ta jesień była bardzo pracowita dla naszej Wspólnoty. Oprócz cyklicznych spotkań formacyjnych, kilku edycji kursów ewangelizacyjnych oraz inauguracji formacji katechumenalnej dla dorosłych kandydatów do chrztu najwięcej czasu poświęciliśmy na organizację i prowadzenie czterech serii Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w parafiach: Przegaliny, Polskowola, Gęś i Ulan. Nasze zaangażowanie polegało przede wszystkim na roznoszeniu programów misji po domach połączonym z dzieleniem się wiarą z parafianami, głoszeniu świadectw działania Chrystusa w naszym życiu podczas misyjnych spotkań, rozdawaniu wiernym upominków i pomocy dydaktycznych oraz posłudze muzycznej.

Przekonaliśmy się raz jeszcze prawdy, iż dzięki temu posługiwaniu więcej otrzymaliśmy niż daliśmy innym. Doświadczyliśmy bowiem wielkiej serdeczności zarówno ze strony wiernych, jak również ich księży proboszczów za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Wielu z nas po raz pierwszy odważyło się powiedzieć publicznie świadectwo, a inni pierwszy raz byli goszczeni na plebaniach 🙂

Z nadzieją patrzymy na nadchodzący rok i płynące do naszej Wspólnoty kolejne sygnały ze strony dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji, który już teraz zaprasza nas do współpracy przy prowadzeniu następnych misji parafialnych, jakie planowane są na wiosnę i jesień 2022 roku.