ZAPISY NA KURS AKWILA I PRYSCYLLA DLA MAŁŻÓNKÓW

(Siedlce, 13-14.01.2018)

Kurs Akwila i Pryscylla jest propozycją dla małżeństw sakramentalnych. Celem kursu jest poznanie i przyjęcie Bożego planu w stosunku do małżeństwa, zrozumienie istoty sakramentu (traktowanego jako skarb małżeństwa) oraz pogłębienie jedności małżonków i uzdrowienie ich relacji dzięki pełniejszemu otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Ponadto, kurs formuje do trwania w jedności oraz uzdalnia małżeństwo do ewangelizowania we dwoje.

Tytuł kursu nawiązuje do pary małżonków, o których czytamy w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła Apostoła. W pismach tych imiona małżonków zawsze wymieniane są razem. W Liście do Rzymian (16, 5) i w Pierwszym Liście do Koryntian (16, 19) czytamy, że udzielali oni gościny Kościołowi domowemu; według Dziejów Apostolskich (18, 26) obydwoje działali jako katecheci; Paweł chwali ich w jako współpracowników, którzy za niego nadstawiali swe głowy (Rz 16, 3). W Dziejach (18, 2) znajdujemy informację, iż Akwila był Żydem z Pontu, krainy leżącej nad Morzem Czarnym; o pochodzeniu jego żony nie wiemy nic.

Pracowali jako rzemieślnicy, zarabiali na siebie, potrafili budować wspólnoty w wielu miejscach. Udało im się w przeciągu kilku lat – najpierw w Efezie (1 Kor 16, 19), a potem w Rzymie (Rz 16, 5) – założyć Kościół, zbierający się w ich domu. Kiedy Paweł przybył do Koryntu, znalazł u Pryscylli i Akwili nie tylko miejsce pracy i mieszkanie, lecz odnalazł w nich także chrześcijan żyjących we wspólnocie miłości chrześcijańskiej, w której nie potrzebowano targować się o prawa i obowiązki. Nowotestamentowe przekazy o obojgu małżonkach potwierdzają to: nie można było rozdzielić tego, co czyniło jedno, a co drugie. Ich bliskość z Apostołem Narodów oddziaływała również na jego formację. Życie z taką parą małżeńską, jak Pryscylla i Akwila nauczyło go, że nie należy lekceważyć tego, co Biblia na samym początku mówi o człowieku stworzonym na obraz Boży jako mężczyzna i niewiasta, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak wspólne panowanie i to, że nie jest dobrze, by mężczyzna był sam.

Pryscylla i Akwila przybyli do Koryntu przed Pawłem; Łukasz donosił, że należeli oni do Żydów, których cesarz Klaudiusz wypędził z Rzymu. Apostoł mieszkał i pracował u nich. Później, po zamieszkach wywołanych przez Żydów, wyjechał wraz z naszym małżeństwem do Efezu, gdzie małżonkowie owocnie oddawali się duszpasterstwu, jednak już dwa lata później Paweł pozdrawiał ich jako gospodarzy Kościoła w Rzymie, wspominając z uznaniem, że narażali swoje życie dla niego. Jak widać, nie prowadzili ustabilizowanego życia. Trzykrotnie zaczynali od zera.

Te niezwykłe rekolekcje poprowadzi ks. Adam Bajorski – rektor WSD Misjonarzy Świętej Rodziny i dyrektor SNE wraz z ekipą osób świeckich z Kazimierza Biskupiego. W imieniu Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej, jak i osób prowadzących tenże kurs, serdecznie zapraszamy do udziału tych małżonków (bez względu na długość stażu), którzy pragną doświadczyć „nowej mocy z wysoka”. Konieczne jest uczestnictwo obojga małżonków w całym kursie.

Koszt kursu to 200 zł od pary. Odbędzie się on odbędzie się w gmachu Katolickiego Zespołu Edukacyjnego przy ul. Sokołowskiej 172. Rozpoczęcie o 8.30 w sobotę (13.01), a zakończenie w niedzielę (14.01) ok. 16.00. Niestety, nie zapewniamy noclegu dla małżeństw spoza Siedlec, ale zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie konferencji. Prosimy jednak, aby przy zapisach zasygnalizować taką potrzebę. Zgłoszenia przyjmuje Maria Chromińska pod numerem kom. 507.071.642. Uwaga, w tych rekolekcjach może wziąć udział maksymalnie 30 par, a zatem należy spieszyć się ze zgłoszeniem chęci udziału, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Do zobaczenia na kursie.