ZAPROSZENIE DO KATEDRY
(Wieczór Chwały, 19.09.2013)


Z radością przyjęliśmy zaproszenie do poprowadzenia Wieczoru Chwały, jakie skierował do nas ks. Dziekan, proboszcz parafii katedralnej, która we wrześniu przeżywać będzie swe misje. Już dziś polecamy Waszej modlitiwie to dzieło, które zrealizujemy w czwartek, 19. września o godz. 20:00.