W czwartek, 13-go czerwca br. o godz. 19.00 w auli przy parafii św. Józefa w Siedlcach rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Liderka Joanna powitała zebranych, a szczególnie serdecznie nowe osoby i przybyłych  katechumenów i ich gwarantów. Marcin zapalił świecę i od znaku krzyża rozpoczęliśmy modlitwę, którą poprowadziła Oksana. Emilia grą na gitarze i śpiewem ubogacała naszą modlitwę, zaś Patrycja poprowadziła uwielbienie Boga tańcem do pieśni „Gdyby wiara twa była jak gorczycy ziarno”. Pierwszą część spotkania zakończyło namaszczenie głów katechumenów olejem przez księdza Tomasza i modlitwa całej Wspólnoty nad nimi.

W drugiej części, tzw. formacyjnej wysłuchaliśmy konferencji „Zarządca Bożych Dóbr”, którą wygłosiła Patrycja.

Usłyszeliśmy, że każdy z nas otrzymał od Boga dary i charyzmaty, ale jak je wykorzystujemy? – padło pytanie.

Kim jest zarządca?- pytała Patrycja. To osoba, która zarządza dobrami jej powierzonymi, wykonuje zadania zlecone przez zwierzchnika i odpowiada przed nim za pomnażanie dóbr i wykonanie tych zadań. Przykładem zarządcy w Starym Testamencie jest JóJóz Egipski, gdyż Bóg „uczynił go zarządcą swego domu” (Rdz 39,4), natomiast w Nowym Testamencie np. Etiop, „zarządzający całym skarbem królowej Kandaki” (Dz 8,27). Zagłębiliśmy się w przypowieść o talentach, w której słyszymy słowa: „zdaj sprawę ze swego zarządu (Łk 16,2). Każdy za nas jest zarządcą swojego życia, talentów, czasu, miejsca i powołania. Bóg daje nam majątek, a my często nie wiemy, czego chcemy, jaką drogą iść: jesteśmy zagubieni, niepewni, nieświadomi. Przykład powinniśmy brać ze świętych, którzy odkryli swoją drogę i wypełnili powołanie. W Piśmie Świętym i w nauczaniu kościoła należy szukać odpowiedzi jak żyć mądrze.

Treść wygłoszonej konferencji ks. Tomasz podsumował słowami ,,Jesteś dziedzicem Boga”. Liczne świadectwa to potwierdziły.

Apel Jasnogórski zakończył nasze spotkanie. Słowa papieża Franciszka „możesz uczynić z ziemi wspaniały ogród, albo zrobić z niej pustynię śmierci” niech będą dla nas wyzwaniem i motywacją do tego, aby „służyć sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał ” (1P 4,10).

Opracowała: Jolanta Wołosiak