ZASADY DZIELENIA SIĘ SŁOWEM W MAŁYCH GRUPACH

Pamiętaj, że to Bóg mówi przez nas i to On wzbudza w nas myśli, więc podejmij decyzję, że także grupa jest Twoją wspólnotą i będziesz się w niej dzielił z Braćmi – staraj się otworzyć na ile Cię w tym czasie stać – nie musisz mówić wszystkiego, ale to co mówisz powinno być prawdziwe i według Ciebie ważne; to co mówisz we Wspólnocie mów też w grupie (od tego zależy poziom zaufania w grupie).


 • 1) W czasie spotkania dziel się konkretnie, czyli wypowiadaj tylko i wyłącznie swoje osobiste przeżycia, a nie ogólne stwierdzenia. (Na przeżycia składają się uczucia, skojarzenia, wspomnienia, postanowienia, konflikty wewnętrzne itd.)
 • – Szczególnie dzieląc się Słowem dziel się tym jak Słowo Cię osobiście dotyka, uzdrawia, pociesza, oskarża,pokazuje drogę – nie tłumacz tekstu innym – pamiętaj, że dzieląc się głosisz Słowo wobec wspólnoty (więc czyń to „nie w mądrości słowa” – por. 1 Kor 1, 17)

  – na ile potrafisz dziel się doświadczeniem swojej słabości – tym czym nie możesz się „pochwalić”, a w czym odnajdujesz współudział z cierpieniem Jezusa – tak byś przyjmując udział w Jego śmierci (czego zewnętrznym wyrazem jest dzielenie – obumieranie) miał też udział w jej owocach (por. J 12, 24).

  2) Wypowiadaj się zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej „Ja”, a nie „My”.

  3) Wypowiadanie się w pierwszej osobie jest podjęciem odpowiedzialności za wypowiedziane treści i jest zajęciem konkretnej postawy wobec danego tematu dzielenia się. Używanie słowa „My”, czy „powinno się” jest ucieczką od odpowiedzialności i staje się bardziej pouczaniem, a nie dzieleniem się.

 • 4) Nie nawiązuj do wypowiedzi innych – nie potwierdzaj niczego, nie oceniaj, nie udzielaj rad, ani nie pouczaj, nie chwal – wypowiedź innej osoby nie jest ani dobra, ani zła, jest jej przeżyciem. Nie musisz ani przyjąć, ani odrzucić innej wypowiedzi. Jest to dla Ciebie informacja.
 • 5) Nie zachęcaj do dyskusji ani jej nie rozpoczynaj;
  6) Nie zadawaj pytań – pytania które się zrodzą w czasie dzielenia zapisz i zadaj wspólnocie po jego zakończeniu;
  7) Nie napominaj siebie i innych, nie wygłaszaj kazań.
  8)Dzielenie wydobywa się z milczenia – dlatego nie obawiaj się ciszy w trakcie dzielenia – niech będzie ona czasem wsłuchania w obecność Jezusa we wspólnocie – w Jego głos, w tym co powiedzieli inni i w tym do czego Pan zaprasza Cię byś Ty powiedział.
  9) To, co usłyszy się podczas spotkania, nie wychodzi poza grupę.