Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji „Totus Tuus”

Program edukacyjny realizowany w ramach cyklu Siedleckie Spotkania Młodych pod hasłem: „Quo vadis”

ZNACZENIE DOŚWIADCZENIA KOŚCIOŁA W KSZTAŁTOWANIU DOJRZAŁYCH POSTAW CHRZEŚCIJAŃSKICH – Projekt

Cel główny – Zanieść orędzie Dobrej Nowiny do młodzieży z siedleckich szkół ponadgimnazjalnych i do studentów. Stworzyć środowiska rozwoju osobowego i miejsca stałej formacji chrześcijańskiej realizowanej w diecezji siedleckiej pod nazwą „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Cel operacyjny – Przygotować grupę osób pod względem formacyjnym, merytorycznym i dydaktycznym do prowadzenia różnych form głoszenia Dobrej Nowiny.

Termin – 22.02.2008 – 13.03.2008

 


Inspiracją do stworzenia projektu jest dla nas dramatyczna sytuacja młodego człowieka. Jak na dłoni widać bowiem postępującą wśród młodzieży „cywilizację śmierci”. Ta złowroga fala szybko płynąca z zachodu dociera do Polski i zbiera swoje żniwo. Są to szerzące się uzależnienia, samobójstwa, pustka egzystencjalna, głęboki smutek, rozwój sekt, agresywne zachowania, konsumpcyjny styl życia. Ogół tych symptomów nie najlepiej rokuje na przyszłość naszego narodu, stan polskiej rodziny i kondycję Kościoła.

Zdajemy sobie dobrze sprawę, że wszystkie te przejawy patologicznych postaw są niczym innym, jak głośnym wołaniem o pomoc, tęsknotą za prawdziwymi wartościami i prawdziwą miłością, która szanuje godność człowieka i czyni go podmiotem. Ta miłość, która swe źródło bierze z osoby Jezusa Chrystusa, ma moc przemieniania życia każdego człowieka. Dlatego zapragnęliśmy głosić Dobrą Nowinę ubogim, którzy przeżywają w swoim życiu prawdziwą nędzę duchową. A takich przypadków w naszym mieście, jak potwierdza to praktyka życia, jest mnóstwo. Chcemy też by powstawały nowe miejsca, w których młody człowiek mógłby w sposób godny realizować swoje życie, pogłębiać wiarę i rozwijać się osobowo.

Do pomocy w realizacji projektu poprosiliśmy przedstawicieli włoskiej grupy Sentinelle del Mattino di Pasqua. Są to młodzi ludzie, którzy czerpią z wieloletniego doświadczenia szkoły Jeunesse-Lumiere założonej przez Ojca Daniela Ange wychowawcy młodzieży.

W dniach 22-24 lutego 2008 w miejscowości Nurzec odbędzie się obóz szkoleniowy dla kilkunastu osób z Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej. Tam młodzi ludzie zostaną przygotowani pod względem formacyjnym, merytorycznym i dydaktycznym, do tego by poprzez różne formy głoszenia Dobrej Nowiny mogli dotrzeć do swoich rówieśników.

W dniach od 25 lutego do 2 marca odbywać się będzie pogłębianie treści i doświadczenia zdobytego w Nurcu.

Następnie w terminie 3-13 marca trzy grupy kilkuosobowe pod kierownictwem przedstawicieli wspólnoty Sentinelle del Mattino di Pasqua będą odwiedzać siedleckie szkoły ponadgimnazjalne i obie uczelnie. Będzie to czas ogłoszenia kerygmatu, czas świadectwa a także oddziaływanie poprzez muzykę, teatr, pantomimę.

Młodzież zostanie zaproszona na dwa duże wydarzenia zwane Wieczorami Chwały, które odbędą się w kościele św. Józefa w Siedlcach 6 i 13 marca o godz. 19.00. Adresatom projektu zostanie zaproponowana możliwość włączenia się w życie wspólnoty, gdzie będą mogli wśród innych osób świadomie przeżywać swoją wiarę, rozwijać się osobowo, nabierać dojrzałości chrześcijańskiej, zaangażować się z życie Kościoła.

Projekt zakłada pomoc wszystkich ludzi dobrej woli poprzez modlitwę, drobne ofiary duchowe i materialne a także zaangażowanie na dowolnym polu tej inicjatywy.

Wyrażamy wdzięczność Księdzu Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu za aprobatę oraz Prezydentowi Miasta Siedlce Panu Wojciechowi Kudelskiemu za poparcie, pomoc i objęcie Honorowego Patronatu nad projektem.

Więcej informacji pod numerem tel. kom. 693228922