„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!„


Co Pan chcę powiedzieć poprzez te słowo? Misja powierzona Apostołom nie przestaje być aktualna również dziś. Dzisiejsze słowo daje nam dużo do myślenia i powinno być odczytane, na ile kontynuujemy dzieło Apostołów. Wiele z nas, chrześcijan ma żale, pretensje do Boga, że tak mało jest znaków, uzdrowień, które były codziennością misji Kościoła pierwotnego. Jednak jak trudno nam przychodzi postawić sobie pytanie: w jaki sposób ja osobiście biorę udział w misji głoszenia Ewangelii? Na ile moje życie jest świadectwem wiary w Jezusa, który żyje i działa w Kościele? Panie wybrałeś Apostołów, tak samo wybierasz mnie, daj mi gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny.