“Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.(…)

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. (…)

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.”

Jan 1, 1-5 ; 11-12

W tym szczególnym czasie gdy Niebo zstępuje do nas na ziemię, życzymy głębokiej otwartości serca na przyjęcie narodzin Jezusa w taki sposób w jaki On sam zechce do nas przyjść. Pamiętając, że drugi człowiek jest naszą najprostszą drogą do Boga nie lękajmy się nieść Jezusa bliźnim poprzez uśmiech, pogodne spojrzenie, życzliwe słowo, konkretną pomoc. Ilekroć wyciągamy do kogoś rękę, tylekroć otwieramy serce samemu Jezusowi i w ten sposób dajemy świadectwo o Bogu, który jest MIŁOŚCIĄ.
Wraz z Maryją, która składa nam dziś ten najpiękniejszy DAR NIEBIOS – Jezusa – EMMANUELA, który pragnie być Bogiem tak bliskim – “Bogiem z nami”, nieśmy Go do naszych rodzin, wspólnot i wszędzie tam gdzie będziemy przebywać… Przebaczenie, pojednanie, a nawet proste spojrzenie z miłością to znak, że Bóg rodzi się w ludzkiej duszy. Niech nie zabraknie Mu miejsca w naszych “gospodach” a światłość, która zajaśniała nad Betlejem rozświetla każdy dzień nadchodzącego Nowego 2022 Roku.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy Wspólnota Jednego Ducha