Życzenia dla Księdza Tomasza Bielińskiego z okazji 29. rocznicy Święceń Kapłańskich

 

„Każdy bowiem arcykapłan wzięty spośród ludzi jest dla ludzi mianowany w sprawach Bożych, aby mógł składać dary i ofiary za grzechy.”
Hbr 5,1-4

Księże Tomaszu, niech Cię dobry Bóg prowadzi, obdarza nieustannie łaską i pokojem, dodaje mocy i odwagi w głoszeniu Słowa Bożego. Niech Maryja otacza zawsze Księdza swoją opieką.
Z okazji jubileuszu święceń kapłańskich życzy:
Wspólnota Jednego Ducha