„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga; abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu.”

(Iz 61, 1-3a.)

 

Drogi Księże Tomaszu!

To właśnie dziś, w WIELKI CZWARTEK, jako jeden Kościół przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii dla sprawowania tajemnicy Odkupienia. W tym wyjątkowym czasie pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za te Najwyższe Dary.

Dziś, w Święto Kapłanów, jako cała Wspólnota Jednego Ducha, dziękujemy w sposób szczególny za dar Twojego Powołania do tej zaszczytnej służby w Kościele. Z głębi naszych serc, dziękujemy za wszelkie łaski, które na nas spływają od Boga dzięki Twojemu posługiwaniu. Jesteśmy wdzięczni za troskę o nas, za Msze Święte, sprawowane sakramenty, serdeczność, uśmiech, trud i poświęcony czas.

Życzymy silnej wierności Chrystusowi, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie prób
i doświadczeń oraz dziękujemy, że wciąż trwasz z nami i karmisz nas duchowo.

Niech każde celebrowanie Najświętszej Ofiary pomaga odkrywać Miłość, która staje się służbą. Niech Chrystus – prawdziwy Pokarm na życie wieczne, umacnia Cię na drodze dzielenia się Nim z innymi oraz daje siły w codziennej posłudze wynikającej z przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa. Jezus Najwyższy Kapłan niech Cię umacnia i obdarza radością w głoszeniu Ewangelii, co niestrudzenie czynisz swoim życiem i czego nieustannie uczysz nas.

Życzymy Tobie pełni darów Ducha Świętego: miłości, radości i pokoju, a także zdrowia, życzliwości od ludzi, a przede wszystkim doświadczania każdego dnia bliskości Chrystusa, który Cię powołał i któremu oddałeś swoje życie. Niech On doprowadzi Cię do świętości, a Maryja – Matka Kapłanów, której polecamy Ciebie każdego dnia, niech otacza Cię swoją najczulszą opieką oraz wspomaga na Drodze Kapłańskiego Powołania.

Szczęść Boże 🙏

Wspólnota Jednego Ducha 🕊️