DROGI KSIĘŻE TOMASZU –

DUCHOWY OPIEKUNIE WJD

Cieszymy się i dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, że możemy wspólnie z Tobą, Drogi Księże przeżywać piękną, bo już 21-szą rocznicę ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH.

Jesteś dla nas: Opiekunem, który z całą starannością wskazuje drogę do świętości, rozpalając w sercach umiłowanie Eucharystii i ucząc nas, że ewangelizacja jest jedyną, najważniejszą działalnością Kościoła. Kapłanem, który łamiąc się chlebem, karmi nas do syta, a także Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci, abyśmy byli solą ziemi i światłością świata.
Dziękujemy Bogu, że jesteś z nami, za Twoją niespożytą energię, młodzieńczy entuzjazm i wciąż niewyczerpane pomysły, które mobilizują nas do pracy nad sobą i dla dobra Wspólnoty. Pokazujesz, też nam, co mamy czynić, aby widzieć w drugim człowieku Jezusa.

Życzymy Tobie Drogi Księże, aby Jezus Chrystus wskazywał nieustannie drogę i pomnażał Twoje siły, aby wola Boża w Twoim życiu zawsze się wypełniła. Pragniemy też, aby Duch Święty w obfitości wylewał swoje dary, a Bóg Ojciec stokrotnie wynagrodzał za sumienną pracę w Jego Winnicy. Niech we wszystkim będzie Bóg uwielbiony, a Maryja niech okrywa nieustannym płaszczem.
My, Twe duchowe dzieci obiecujemy Tobie Drogi Księże Tomaszu, że nasza modlitwa będzie zawsze towarzyszyć Ci na wszystkich drogach, które wyznaczy Boża Opatrzność.