Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy wszystkim głębokiego oraz owocnego przeżywania czasu naszego Odkupienia.

Niech tegoroczne TRIDUUM PASCHALNE przeżywane w niezwykłym wyciszeniu świata, we wspólnotach rodzinnych, a jednocześnie w nierozerwalnej łączności z całym Kościołem, będzie dla nas czasem szczególnej łaski i pogłębienia jedności z Chrystusem.

Wielki Czwartek – niech uczy nas MIŁOŚCI płynącej od Jezusa – Najwyższego Kapłana, wyrażonej w najwyższym uniżeniu oraz służbie bliźnim, aż do całkowitego daru z siebie.

Wielki Piątek – niech będzie okazaniem WIARY w zbawczą mękę i śmierć Naszego Pana, wyrażoną w zatrzymaniu pod krzyżem w cichości naszych serc.

Wielka Sobota – niech stanie się okazją do trwania w niewzruszonej NADZIEI wraz z Maryją czuwającą oraz przechowującą w swoim sercu wiarę całego Kościoła.

Niech Poranek Wielkanocny przyniesie niezachwianą RADOŚĆ płynącą z osobistych spotkań z Jezusem ZMARTWYCHWSTAŁYM, przemieniającym nasze życie, nadającym mu sens oraz niezwykłą moc do dzielenia się tym doświadczeniem z każdym napotkanym człowiekiem.

życzą

Emilia – Lider Wspólnoty Jednego Ducha

oraz Ks. Tomasz – Opiekun duchowy