ŻYCZENIA Z OKAZJI ROCZNICY ŚWIĘCEŃ

Rocznica Święceń Kapłańskich to z pewnością najpiękniejszy dzień w życiu nie tylko Kapłana, ale również tych, do których został posłany. My, jako Wspólnota Jednego Ducha, jesteśmy pełni wdzięczności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za naszego Opiekuna Duchowego, ks. Tomasza, który został nam dany, aby prowadzić nas do świętości.

To właśnie dzień dzisiejszy, dwudziesta trzecia rocznica święceń kapłańskich, jest tym radosnym i wspaniałym dniem, w którym w szczególny sposób dziękujemy dobremu Bogu, za dar życia i pasterskiego posługiwania naszego Kapłana – ks. Tomasza. To też odpowiednia okazja , aby z głębi serca podziękować za trud i wielki wysiłek w kształtowaniu naszych postaw.

Czcigodny Księże Tomaszu niech nigdy nie zbraknie Ci entuzjazmu i sił potrzebnych do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie źródłem niewyczerpanych darów, abyś całym swym życiem, świadczył o przynależności do Boga.

Wspólnota Jednego Ducha