A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwalę,
chwalę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca
pełen łaski i prawdy.
Ewangelia wg św. Jana l, 14

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego
na świat, abyśmy życie mieli w obfitości
dzięki Niemu.
Do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Joanna (liderka Wspólnoty) i
Ks.Tomasz  (Pasterz Wspólnoty)