Eucharystia w moim życiu (24.04.2021)

Spotkanie naszej Wspólnoty w dniu 29.04. rozpoczęło się jak zwykle od modlitwy poprowadzonej przez Piotra i Kamila. Po modlitwie każdy z nas w małych grupkach dzielenia, skupił się na pytaniach dotyczących Eucharystii. Rozważaliśmy wybrane fragmenty Słowa Bożego i odpowiadaliśmy na [...]

Plan Boży w życiu św. Pawła (22.04.2021)

Spotkanie naszej wspólnoty dnia 22.04.2021 r. rozpoczęło się od modlitwy, którą poprowadził dla nas brat Paweł. Uwielbialiśmy, prosiliśmy i dziękowaliśmy Temu, po którego śladach staramy się chodzić każdego dnia. Konferencja formacyjna rozpoczęła się od przeczytania wspólnie na głos Dz 27. [...]

Eucharystia – nasze życie (15.04.2021)

W czwartek 15.04. br. spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęło się od modlitwy żywo animowanej przez dwie Patrycje. Dziękowaliśmy Jezusowi za wszystkie dary, jakimi nas obdarza na codzień. Prosiliśmy też o nowe łaski i uwielbialiśmy Jego Miłosierdzie. Następnie odczytaliśmy fragment z Apokalipsy [...]

Historia powstania nabożeństwa Drogi Krzyżowej (25.03.2021)

Dnia 25.03. br. spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęło się tradycyjnie od modlitwy poprowadzonej przez Justynę i Anetę. Tym razem to Droga Krzyżowa była tematem czwartkowej konferencji formacyjnej. Wygłosił ją ks. Tomasz. Jednak najpierw testowaliśmy naszą wiedzę na temat Drogi Krzyżowej. Zastanawialiśmy [...]

Moja relacja z Maryją, Matką Zbawiciela (18.03.2021)

Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 18.03.2021 r. rozpoczęło się od modlitwy do Ducha Świętego, którą poprowadziła dla nas Monika i Małgosia. Grupki dzielenia na naszym spotkaniu odnosiły się do konferencji sprzed tygodnia, która dotyczyła pierwszych sobót miesiąca. Dlatego w kilkuosobowych zespołach [...]

Objawienia Maryjne w Fatimie (11.03.2021)

Dnia 11.03.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Modlitwę poprowadziły dla nas dwie Edyty. Na gitarach zagrali i śpiewali z nami ks. Tomasz i nasza liderka Emilka. Konferencję o objawieniach fatimskich wygłosiła Ela. W 1917 roku trójce małych [...]

Czcić Boga w duchu i prawdzie (25.02.2021)

Kolejne nasze spotkanie formacyjne rozpoczęło się tradycyjnie od wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, której przewodniczyły Ela i Gosia. Uwielbialiśmy Boga również tańcem, którego nauczyła nas diakonia tańca. Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. Tomasza opartej o fragment Ewangelii wg Św. Jana (4,1-26). [...]

Trzy pokusy ewangelizatora (11.02.2021)

W Tłusty Czwartek nasze spotkanie formacyjne dało nam bardzo kaloryczną strawę. Rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadziły Ania i Marlena. Ks. Tomasz tym razem rozpoczął konferencję od fragmentu z 1 Listu do Koryntian 9,16-27 i wychodząc od tego tekstu [...]

Boża Miłość jest za darmo (04.02.2021)

Spotkanie naszej Wspólnoty w dniu 04.02.2021 roku rozpoczęło się od Mszy Świętej, która odprawiana była za wszystkich członków naszej Wspólnoty. Następnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Punktualnie o godzinie 20:00, przy zachowaniu restrykcji sanitarnych, udaliśmy się do dolnego kościoła na [...]

Jezus w moim życiu (28.01.2021)

Dnia 28.01.2021 spotkanie naszej Wspólnoty (formuła hybrydowa) rozpoczęło się tradycyjnie od wspólnej modlitwy, którą poprowadzili dla nas Antoni i Jerzy. Na gitarach grali dla nas: nasz opiekun duchowy Ksiądz Tomasz i liderka Emilka. Spotkanie miało formę dzielenia się wiarą w [...]

Przejdź do góry