Spotkanie formacyjne

Strona główna/Wpisy/Spotkanie formacyjne

Jak otwierać się na Ducha Świętego ? (09.07.2020

Dnia 09.07.2020 spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęło się od uwielbienia Jezusa śpiewem. Modlitwę wspólnotową poprowadziły siostry z grupy małżeńskiej: Ania i Beatka. Dziękowaliśmy naszemu Panu za wszystkie nasze troski i kłopoty i z radością przywoływaliśmy Ducha Świętego w indywidualnych wyzwaniach. Na [...]

Jak inicjować rozmowę ewangelizacyjną? (02.07.2020)

Nasze spotkanie w pierwszy czwartek lipca rozpoczęliśmy zwyczajowo od Eucharystii  i adoracji. Oprawę liturgiczną (czytania, psalm, komentarze i dary) przygotowała grupka młodych kobiet należąca do diakonii ewangelizacji przez media. Natomiast o 20.00 w auli pod kościołem odbyły się warsztaty. Tematem [...]

Szósta katecheza mistagogiczna (04.06.2020)

W pierwszy czwartek czerwca br. odbyła się ostatnia katecheza mistagogiczna w ramach naszych formacyjnych spotkań. Poświęcona była obrzędom Komunii i zakończenia Eucharystii. Wyszczególniamy tutaj następujące elementy: Aklamacja przed "Ojcze nasz". WMszale Rzymskim jest ich 8 m.in.: dwie na okres zwykły, [...]

Piąta katecheza mistagogiczna (28.05.2020)

Dnia 28.05.2020 odbyła się kolejna konferencja mistagogiczna (w maseczkach i z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie). Kolejna odsłona dotyczyła Modlitwy Eucharystycznej. SANCTUS to aklamacja, która powinna być śpiewana lub recytowana przez wszystkich, a nie tylko przez chór. Jej treść zaczerpnięta [...]

Czwarta katecheza mistagogiczna (21.05.2020)

W czwartek 21.05.br odbyła się druga w zmienionej formule spotkań katecheza mistagogiczna (w kościele, a nie w auli, z maseczkami i obowiązującą odległością od siebie). Taka forma spotkań WJD potrwa aż do całkowitego odwołania restrykcji związanych ze zgromadzeniami religijnymi. W [...]

Trzecia katecheza mistagogiczna (14.05.2020)

Dnia 14.05.2020 po Mszy Świętej o godz. 18:00 i adoracji o godz. 19:00, odbyła się pierwsza, po przerwie spowodowanej narodową kwarantanną, konferencja formacyjna (z maseczkami i obowiązującą odległością od siebie). Taka forma czwartkowych spotkań WJD potrwa aż do całkowitego odwołania [...]

Wznowienie spotkań formacyjnych (14.05.2020)

W dniu 12 marca br. odbyło się nasze ostatnie spotkanie formacyjne. Tego dnia wieczorem na stronie diecezjalnej opublikowano dekret Biskupa Siedleckiego informujący o jego rozporządzeniach, jakie należy podjąć w związku ogłoszonym podówczas w Polsce stanem epidemicznym. Jedną z decyzji Pasterza [...]

Zawieszone spotkania WJD

W dniu 12. marca br. w godzinach wieczornych na stronie diecezji Kuria Siedlecka opublikowała zarządzenie Biskupa Kazimierza Gurdy (https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/), w którym Pasterz między innymi odwołuje "spotkania wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych. W duchu posłuszeństwa Biskupowi Diecezji zawieszamy zatem do odwołania [...]

Czym jest Liturgia Słowa? (12.03.2020)

Nasze cotygodniowe spotkanie w dniu 12.03.2020 okazało się być ostatnim przed zarządzoną odgórnie kwarantanną. Wspólną modlitwę animowali Maciej i Jerzy. Nauczanie księdza Tomasza było kontynuacją katechez mistagogiczych o Eucharystii i dotyczyło tym razem Liturgii Słowa. Jednak zanim nasz duchowy opiekun [...]

Lectio divina czyli o tym, jak rozważać Słowo Boże ? (05.03.2020)

Aby wejść w intymny dialog z Panem potrzeba stworzyć sprzyjające ku temu warunki. Mistrzowie życia duchowego podkreślają, iż ważne jest: Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy [...]