Wspólnota Jednego Ducha

Nasza historia

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w Siedlcach w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Choć jej członkowie pochodzą z różnych parafii (nie tylko siedleckich) od początku swej działalności na miejsce swoich coczwartkowych spotkań grupa wybrała kościół p.w. św. Józefa, gdzie doświadcza wielkiej gościnności tamtejszych duszpasterzy.

Przez pierwsze lata duchową opiekę nad grupą pełnili: ks. mgr Jarosław Sutryk (2003-2005), ks. mgr Krzysztof Skwierczyński (2005-2006) oraz ks. dr Marcin Bider (2006-2007). Od sierpnia 2007 roku ojcem duchownym Wspólnoty Jednego Ducha jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE oraz diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich), który otrzymał dekret Biskupa Siedleckiego do pełnienia tej funkcji.

Dzięki inicjatywie Zdzisława Wróbla (wieloletniego lidera), przez pierwsze lata swej działalności Akademicka Grupa Ewangelizacyjna organizowała w okresie Wielkiego Postu tzw. Wiosenną Ewangelizację Szkół, zapraszając na nią młodzież z włoskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Sentinelle del Mattino di Pasqua” – Stróże Wielkanocnego Poranka. Towarzyszył im ich fundator i opiekun tejże szkoły, ks. Gianni Castorani. Na te spotkania dwukrotnie przybył o. Daniel Ange (belgijski zakonnik), założyciel francuskiej wspólnoty „Jeunesse-Lumière” (Młodzi-Światło) z Francji. Projekt wspomnianej ewangelizacji skierowany był do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu Siedlec i trwał nieprzerwanie przez 15 lat tj. do 2018 roku. Na zaproszenie wielu proboszczów z diecezji Wspólnota prowadziła wielokrotnie dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania, a nawet wzięła na siebie ciężar przygotowania rocznego grupy stu sześćdziesięciu gimnazjalistów z parafii p.w. św. Józefa w Siedlcach (2008 – 2009). Ponadto, organizowała liczne Wieczory Chwały, nie tylko na poziomie diecezji, ale również w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży (np. w Madrycie w 2011 r.), czy też ogólnopolskimi kongresami ewangelizacyjnymi. Podejmowano także niejednokrotnie ewangelizacje uliczne i misję wyjścia na ulice i odwiedzania w domach Świadków Jehowy.

W ostatnich latach ze względu na znaczny spadek ilości studentów w mieście, a co za tym idzie również we Wspólnocie, zmienili się nieco adresaci misji WJD, o czym więcej można przeczytać w zakładce NASZA DZIAŁALNOŚĆ.

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w Siedlcach w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Choć jej członkowie pochodzą z różnych parafii (nie tylko siedleckich) od początku swej działalności na miejsce swoich coczwartkowych spotkań grupa wybrała kościół p.w. św. Józefa, gdzie doświadcza wielkiej gościnności tamtejszych duszpasterzy.

Przez pierwsze lata duchową opiekę nad grupą pełnili: ks. mgr Jarosław Sutryk (2003-2005), ks. mgr Krzysztof Skwierczyński (2005-2006) oraz ks. dr Marcin Bider (2006-2007). Od sierpnia 2007 roku ojcem duchownym Wspólnoty Jednego Ducha jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE oraz diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich), który otrzymał dekret Biskupa Siedleckiego do pełnienia tej funkcji.

Dzięki inicjatywie Zdzisława Wróbla (wieloletniego lidera), przez pierwsze lata swej działalności Akademicka Grupa Ewangelizacyjna organizowała w okresie Wielkiego Postu tzw. Wiosenną Ewangelizację Szkół, zapraszając na nią młodzież z włoskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Sentinelle del Mattino di Pasqua” – Stróże Wielkanocnego Poranka. Towarzyszył im ich fundator i opiekun tejże szkoły, ks. Gianni Castorani. Na te spotkania dwukrotnie przybył o. Daniel Ange (belgijski zakonnik), założyciel francuskiej wspólnoty „Jeunesse-Lumière” (Młodzi-Światło) z Francji. Projekt wspomnianej ewangelizacji skierowany był do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu Siedlec i trwał nieprzerwanie przez 15 lat tj. do 2018 roku. Na zaproszenie wielu proboszczów z diecezji Wspólnota prowadziła wielokrotnie dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania, a nawet wzięła na siebie ciężar przygotowania rocznego grupy stu sześćdziesięciu gimnazjalistów z parafii p.w. św. Józefa w Siedlcach (2008 – 2009). Ponadto, organizowała liczne Wieczory Chwały, nie tylko na poziomie diecezji, ale również w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży (np. w Madrycie w 2011 r.), czy też ogólnopolskimi kongresami ewangelizacyjnymi. Podejmowano także niejednokrotnie ewangelizacje uliczne i misję wyjścia na ulice i odwiedzania w domach Świadków Jehowy.

W ostatnich latach ze względu na znaczny spadek ilości studentów w mieście, a co za tym idzie również we Wspólnocie, zmienili się nieco adresaci misji WJD, o czym więcej można przeczytać w zakładce NASZA DZIAŁALNOŚĆ.

Nasza duchowość

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy – filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha, Modlitwa

MODLITWA

Nasza modlitwa znajduje swoje źródło w Eucharystii. Dlatego spotkania w każdym miesiącu rozpoczynamy od Mszy św., którą przeżywamy wspólnotowo w pierwsze czwartki miesiąca w kościele p.w. św. Józefa w Siedlcach (zwykle o godz. 18.00). Angażujemy się w nią poprzez przygotowanie komentarzy do czytań i oprawy liturgicznej. Msza Święta jest dla nas uwielbieniem Trójcy Świętej i wielkim dziękczynieniem za dzieło naszego stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Dążymy do tego, by nasze życie było modlitwą pełną dziękczynienia. Przedłużeniem Eucharystii staje się dla nas wspólnotowe uwielbienie, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Ciała Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do której zobowiązujemy się w sumieniu w każdą niedzielę o 19.00 oraz o tej samej porze w pierwsze czwartki miesiąca. Wzorem modlitwy jest dla nas Maryja – Niewiasta Eucharystii. To w niej Słowo stało się Ciałem. We Wspólnocie staramy się także przeżywać w sposób pogłębiony okresy liturgiczne i dni świąteczne.

Wspólnota Jednego Ducha, Formacja

FORMACJA

Formacja intelektualno-duchowa wyrasta ze Słowa Bożego, które kształtuje nasze umysły i serca. Spotykamy Boga w Słowie, by Go lepiej poznać, pokochać i naśladować. Dzięki temu stajemy się autentycznymi świadkami Ewangelii.

 • W pierwszy czwartek po adoracji uczestniczymy w warsztatach ewangelizacyjnych, ucząc się praktycznego dzielenia wiarą z innymi.
 • W drugi czwartek słuchamy katechez formacyjnych pogłębiających naszą osobistą relację z Panem i Jego Kościołem,
 • a w trzeci czwartek rozważamy Słowo Boże i dzielimy się jego owocami w małych grupach.

Spotkania te stają się okazją do dawania świadectwa o działaniu Chrystusa w naszej codzienności. Dążymy do tego, by w naszym życiu kontemplacja i ewangelizacja nieustannie się przeplatały. Są to dwa bieguny życia chrześcijańskiego, które w WJD staramy się pogłębiać. Dlatego podczas formacji uczymy się modlitwy i ewangelizacji. Odbywa się to poprzez cotygodniowe spotkania grupy, ale również poprzez rekolekcje, kursy, warsztaty itp.

Wspólnota Jednego Ducha, Wspólnota

WSPÓLNOTA

Czerpiemy wzór jedności i moc miłości ze wspólnoty Trójcy Świętej. Bóg Ojciec wyciąga do nas swoje dwie ręce. Jedną ręką jest Jezus Chrystus, a drugą Duch Święty. Miłość Trójcy Świętej obejmuje nas. Znajdujemy się w sercu Boga. Tam poznajemy i uczymy się tajemnicy miłości. Wchodząc w osobistą relację z Bogiem rozwijamy więzi miłości we wspólnocie braci i sióstr. Komunia z Trójcą Świętą rodzi komunię ze wspólnotą ludzi. W grupie uczymy się wzajemnej służby i stawania się darem dla innych. Budujemy wspólnotę poprzez spotkania po domach w małych kilkuosobowych grupach (raz w miesiącu), wyjazdy integracyjne, pielgrzymki, rekolekcje, ogniska, rejsy na jachtach, spływy kajakowe, bale karnawałowe i inne zabawy taneczne.

Wspólnota Jednego Ducha, Misja

MISJA

Pochodzi z potrójnej misji Jezusa Chrystusa, w której wszyscy uczestniczymy dzięki łasce chrztu św. Jest to misja kapłańska, królewska i prorocka. Misja prowadzi nas do ewangelizacji widocznej w wielu inicjatywach Wspólnoty, gdyż jesteśmy przekonani, że

„światło wiary gaśnie temu, kto nie przekaże go drugiemu”.

Dlatego dążymy do tego, by dzielić się Ewangelią słowem i czynem. Staramy się głosić to, czym żyjemy i żyć w taki sposób, jak głosimy. Misja WJD ujawnia się poprzez prowadzenie ewangelizacji w szkołach i parafiach, na plażach i w zakładach wychowawczych. Organizujemy koncerty uwielbieniowe. Przeprowadzamy kursy, rekolekcje, seminaria i misje parafialne. Przez 15 lat tj. do 2018 r. wyruszaliśmy w Wielkim Poście do szkół ponadgimnazjalnych, aby świadcząc o Chrystusie uświadamiać młodym, że Jezus może być obecny w naszej codzienności, nadając jej wyjątkowy blask. Dzielimy się osobistym świadectwem wiary i radością przyjaźni z Bogiem także w naszych środowiskach rodzinnych, szkolnych, zawodowych.

Drogi Bracie i Siostro, jeśli doświadczyłeś osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym, na skutek czego odczuwasz w sobie silne pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną, to nie wahaj się do nas dołączyć któregoś czwartku. Twoja obecność sprawi nam naprawdę wielką radość 🙂

Nasza działalność

Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Dzięki temu znaczna część nowych członków trafia do nas po kursach ewangelizacyjnych organizowanych przez wspomnianą Szkołę. To właśnie pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tychże kursów stanowi dziś jedno z głównych zadań ewangelizacyjnych podejmowanych przez Siostry i Braci z WJD, którzy stanowią dziś trzon kadry i Zespołu Koordynatorów diecezjalnej SNE.

Oprócz tego w ostatnich latach Wspólnota zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, nie tylko na terenie naszej diecezji. Ponieważ w sierpniu 2018 roku z racji Jubileuszu 200-lecia istnienia Diecezji Siedleckiej jej Biskup Kazimierz Gurda zainicjował projekt wspomnianych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych obejmujący wszystkie parafie, dlatego przed naszą Wspólnotą pojawiła się perspektywa kilkuletniej, jeszcze ściślejszej, współpracy z SNE.

Największym przedsięwzięciem organizowanym, co miesiąc przez grupę od 2003 roku są spotkania ewangelizacyjne – WIECZORY CHWAŁY, które gromadzą nawet pół tysiąca osób. W ich programie, oprócz radosnego śpiewu animowanego przez diakonię muzyczną, można obejrzeć rozmaite formy teatralne z ewangelicznym przesłaniem przygotowanie przez diakonię teatralną, a także usłyszeć świadectwa, nauczanie odnoszące się do głównego tematu spotkania i przeżyć adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie.

Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Dzięki temu znaczna część nowych członków trafia do nas po kursach ewangelizacyjnych organizowanych przez wspomnianą Szkołę. To właśnie pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tychże kursów stanowi dziś jedno z głównych zadań ewangelizacyjnych podejmowanych przez Siostry i Braci z WJD, którzy stanowią dziś trzon kadry i Zespołu Koordynatorów diecezjalnej SNE.

Oprócz tego w ostatnich latach Wspólnota zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, nie tylko na terenie naszej diecezji. Ponieważ w sierpniu 2018 roku z racji Jubileuszu 200-lecia istnienia Diecezji Siedleckiej jej Biskup Kazimierz Gurda zainicjował projekt wspomnianych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych obejmujący wszystkie parafie, dlatego przed naszą Wspólnotą pojawiła się perspektywa kilkuletniej, jeszcze ściślejszej, współpracy z SNE.

Największym przedsięwzięciem organizowanym, co miesiąc przez grupę od 2003 roku są spotkania ewangelizacyjne – WIECZORY CHWAŁY, które gromadzą nawet pół tysiąca osób. W ich programie, oprócz radosnego śpiewu animowanego przez diakonię muzyczną, można obejrzeć rozmaite formy teatralne z ewangelicznym przesłaniem przygotowanie przez diakonię teatralną, a także usłyszeć świadectwa, nauczanie odnoszące się do głównego tematu spotkania i przeżyć adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie.

Nasz dekalog

Zobowiązania dla tych którzy chcą całym sercem wzrastać we Wspólnocie Jednego Ducha, ale nigdy kosztem swojej rodziny.

 • Systematyczny udział w spotkaniach wspólnotowych.

 • Przynależność i udział w spotkaniach małych grup dzielenia.

 • Udział w rekolekcjach WJD i w kursach SNE.

 • Życie w łasce uświęcającej wg zasady „nie ma niedzieli bez Komunii św.”.

 • Eucharystia poza niedzielą (min. 1 raz w tygodniu).

 • Codzienne rozważanie Słowa Bożego.

 • P­­­odejmowanie postu w intencji wspólnoty.

 • Ofiara materialna na cele wspólnotowe.

 • Służba w wybranej diakonii.

 • Czynny udział w ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę.

NASZA STRUKTURA WSPÓLNOTY

ZESPÓŁ
ODPOWIEDZIALNYCH

Wspólnota Jednego Ducha, podobnie jak każda inna społeczność, ma jednoczący ją wspólny cel. Jest nim pogłębianie żywej relacji ze Zmartwychwstałym Panem, dzięki której można odkryć moc Ducha św. i osobiście doświadczyć miłości Boga Ojca

Więcej w zakładce NASZA DUCHOWOŚĆ

Jak każda wspólnota mamy też wizję realizacji tego celu (pełny opis w zakładce NASZA DZIAŁALNOŚĆ). Kierujemy się również określonymi zasadami, których źródło dla nas katolików stanowi Objawienie (Słowo Boże i Tradycja) interpretowane w nauczaniu Kościoła.

Natomiast, życie wewnątrz Wspólnoty i stopień przynależności do niej określają wspólnie wypracowane jesienią 2017 roku zobowiązania WJD (lista w zakładce NASZ DEKALOG).

W czuwaniu nad wiernością wspólnemu celowi i jego realizacji, podobnie jak dla przestrzegania wspólnych zasad i zobowiązań pomaga nam określona struktura grupy, która jest wyrazem naszej jedności i spójności.

Najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna jest funkcja lidera Wspólnoty, którą od 2022 roku pełni Joanna Kozioł. Zastąpiła ona w tej posłudze Emilię Porzezińską, która była liderką w latach 2016-2022 r. Przed Emilią funkcję lidera przez 4 lata pełnił Maciej Krzeski. Jeszcze wcześniej, przez prawie dziesięć lat, pełnił ją siedlecki katecheta szkół średnich Zdzisław Wróbel (więcej w zakładce NASZA HISTORIA). Lider odpowiada i czuwa nad budowaniem prawdziwie rodzinnych relacji wewnątrz wspólnoty oraz za jej wizerunek na zewnątrz grupy. Swoją misję traktuje jako służbę, dlatego jedną z jego najważniejszych cech musi być pokora. Ważne jest również obdarowanie darami Ducha św., by potrafił właściwie rozeznawać dzieła, do których powołuje nas Pan. Aby jednak realizacja dzieł Bożych była owocna lider czuwa przede wszystkim nad formacją wewnątrz grupy. Wspólnie z księdzem opiekunem rozeznaje treść nauczania, częstotliwość rekolekcji wspólnotowych, tematykę warsztatów ewangelizacyjnych oraz materiałów wspomagających pracę w małych grupach. Ponadto, wspomaga posługę animatorów małych grup, czuwa nad rozwojem jakościowym i ilościowym poszczególnych diakonii oraz inicjuje spotkania integracyjne (więcej w zakładce NASZA DUCHOWOŚĆ – WSPÓLNOTA).

Posługę lidera wspierają ODPOWIEDZIALNI WJD. Grono to, które tworzą animatorzy małych grupek oraz lider, v-ce lider i skarbnik, zwykle nie większe niż 12 osób, jest swego rodzaju ciałem doradczym lidera i księdza opiekuna duchowego. Ma ono charakter reprezentatywny tzn. należą do nich mężczyźni i kobiety; starsi i młodsi; panny i kawalerowie, mężatki i żonaci oraz wdowy; studenci, osoby pracujące zawodowo i emeryci; przedstawiciele różnych zawodów i z różnymi talentami; po studiach teologicznych i nie tylko. Ich zadaniem, oprócz doradzania liderowi i rozeznawania rozmaitych spraw, jest troska nad budowaniem atmosfery zaufania wewnątrz grupy i umacniania poczucia, że we Wspólnocie Jednego Ducha każdy jest ważny i wyjątkowy.

Ponieważ nasza Wspólnota nieustannie się rozrasta, dlatego przy liczbie sięgającej stu osób trudno jest, aby wszyscy znali się po imieniu i bezgranicznie sobie ufali. Aby uniknąć anonimowości, która obecna jest w wielkich społecznościach parafialnych, a z której każdy chciał wyjść przychodząc do WJD już w 2008 roku ustanowiliśmy tzw. małe grupy, na czele których stoją ANIMATORZY. Obecnie istnieje kilkanaście grupek, których liczba waha się od pięciu do dziesięciu osób. Spotykają się one zwykle raz w miesiącu (najgorliwsze nawet co tydzień) w domach prywatnych na rozważaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie. Animatorzy mają za zadanie wyznacza termin takich spotkań i moderować ich przebieg. Oni również wspomagają indywidualnych rozwój duchowy „swoich podopiecznych”, zachęcają do modlitwy za siebie nawzajem oraz inspirują spotkania integracyjne (wyjście do kina, na basen, do kawiarni itp.). To właśnie dzięki małym grupom każdy z członków WJD ma szansę doświadczyć prawdziwie przyjacielskich relacji. Tym ważniejsze staje się to dla nowych osób, które nie zdążyły się jeszcze zżyć z całą Wspólnotą.

Z kolei, z misją ewangelizacyjną, jaką realizuje WJD związana jest posługa, którą pełnią SZEFOWIE DIAKONII. Zachęcamy do przejrzenia poszczególnych diakonii WJD, w celu poznania ich ogólnej charakterystyki, procesu kształcenia oraz czasu i miejsca ich spotkań.

Wspólnota Jednego Ducha, podobnie jak każda inna społeczność, ma jednoczący ją wspólny cel. Jest nim pogłębianie żywej relacji ze Zmartwychwstałym Panem, dzięki której można odkryć moc Ducha św. i osobiście doświadczyć miłości Boga Ojca

Więcej w zakładce NASZA DUCHOWOŚĆ

Jak każda wspólnota mamy też wizję realizacji tego celu (pełny opis w zakładce NASZA DZIAŁALNOŚĆ). Kierujemy się również określonymi zasadami, których źródło dla nas katolików stanowi Objawienie (Słowo Boże i Tradycja) interpretowane w nauczaniu Kościoła.

Natomiast, życie wewnątrz Wspólnoty i stopień przynależności do niej określają wspólnie wypracowane jesienią 2017 roku zobowiązania WJD (lista w zakładce NASZ DEKALOG).

W czuwaniu nad wiernością wspólnemu celowi i jego realizacji, podobnie jak dla przestrzegania wspólnych zasad i zobowiązań pomaga nam określona struktura grupy, która jest wyrazem naszej jedności i spójności.

Najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna jest funkcja lidera Wspólnoty, którą od 2016 roku pełni Emilia Porzezińska, przynależąca do WJD od 2008 roku. Zastąpiła ona w tej posłudze Macieja Krzeskiego, który był liderem w latach 2012-2016 r. Jeszcze wcześniej, przez prawie dziesięć lat, pełnił ją siedlecki katecheta szkół średnich Zdzisław Wróbel (więcej w zakładce NASZA HISTORIA). Lider odpowiada i czuwa nad budowaniem prawdziwie rodzinnych relacji wewnątrz wspólnoty oraz za jej wizerunek na zewnątrz grupy. Swoją misję traktuje jako służbę, dlatego jedną z jego najważniejszych cech musi być pokora. Ważne jest również obdarowanie darami Ducha św., by potrafił właściwie rozeznawać dzieła, do których powołuje nas Pan. Aby jednak realizacja dzieł Bożych była owocna lider czuwa przede wszystkim nad formacją wewnątrz grupy. Wspólnie z księdzem opiekunem rozeznaje treść nauczania, częstotliwość rekolekcji wspólnotowych, tematykę warsztatów ewangelizacyjnych oraz materiałów wspomagających pracę w małych grupach. Ponadto, wspomaga posługę animatorów małych grup, czuwa nad rozwojem jakościowym i ilościowym poszczególnych diakonii oraz inicjuje spotkania integracyjne (więcej w zakładce NASZA DUCHOWOŚĆ – WSPÓLNOTA).

Posługę lidera wspierają ODPOWIEDZIALNI WJD. Grono to, które tworzą animatorzy małych grupek oraz lider, v-ce lider i skarbnik, zwykle nie większe niż 12 osób, jest swego rodzaju ciałem doradczym lidera i księdza opiekuna duchowego. Ma ono charakter reprezentatywny tzn. należą do nich mężczyźni i kobiety; starsi i młodsi; panny i kawalerowie, mężatki i żonaci oraz wdowy; studenci, osoby pracujące zawodowo i emeryci; przedstawiciele różnych zawodów i z różnymi talentami; po studiach teologicznych i nie tylko. Ich zadaniem, oprócz doradzania liderowi i rozeznawania rozmaitych spraw, jest troska nad budowaniem atmosfery zaufania wewnątrz grupy i umacniania poczucia, że we Wspólnocie Jednego Ducha każdy jest ważny i wyjątkowy.

Ponieważ nasza Wspólnota nieustannie się rozrasta, dlatego przy liczbie sięgającej stu osób trudno jest, aby wszyscy znali się po imieniu i bezgranicznie sobie ufali. Aby uniknąć anonimowości, która obecna jest w wielkich społecznościach parafialnych, a z której każdy chciał wyjść przychodząc do WJD już w 2008 roku ustanowiliśmy tzw. małe grupy, na czele których stoją ANIMATORZY. Obecnie istnieje kilkanaście grupek, których liczba waha się od pięciu do dziesięciu osób. Spotykają się one zwykle raz w miesiącu (najgorliwsze nawet co tydzień) w domach prywatnych na rozważaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie. Animatorzy mają za zadanie wyznacza termin takich spotkań i moderować ich przebieg. Oni również wspomagają indywidualnych rozwój duchowy „swoich podopiecznych”, zachęcają do modlitwy za siebie nawzajem oraz inspirują spotkania integracyjne (wyjście do kina, na basen, do kawiarni itp.). To właśnie dzięki małym grupom każdy z członków WJD ma szansę doświadczyć prawdziwie przyjacielskich relacji. Tym ważniejsze staje się to dla nowych osób, które nie zdążyły się jeszcze zżyć z całą Wspólnotą.

Z kolei, z misją ewangelizacyjną, jaką realizuje WJD związana jest posługa, którą pełnią SZEFOWIE DIAKONII. Zachęcamy do przejrzenia poszczególnych diakonii WJD, w celu poznania ich ogólnej charakterystyki, procesu kształcenia oraz czasu i miejsca ich spotkań.

DIAKONIA
EWANGELIZACJI W MEDIACH

Skład tej diakonii tworzą osoby, które oprócz umiejętności administrowania konta FB i strony internetowej Wspólnoty Jednego Ducha mają przede wszystkim ducha Nowej Ewangelizacji.

Oznacza to, zgodnie z definicją podaną w 1983 roku przez św. Jana Pawła II, że mają ewangeliczny zapał oraz są otwarci na nowe metody ewangelizacji i środki jej wyrazu. Owoce ich pracy obserwuje codziennie na Facebook’u prawie 2000 internautów, a w miesiącu nasza strona otwierana jest kilkanaście tysięcy razy.

Obecnie posługę szefa diakonii ewangelizacji w mediach pełni Patrycja Żurawska.

DIAKONIA
FLAGOWA

Diakonia Flag to nie tylko wtorkowe próby tańca flagami, to grono cudownych osób, przyjaciół, wspólnych radości, spotkań i przygód. Przede wszystkim możliwość poznawania nowych osób a także bliskość i jedność małej grupy i wsparcia modlitwą.

Co oferujemy?
Co jest naszym celem?
Nad czym pracujemy?
Co chcemy jeszcze odkryć i czego dokonać?
Przyjdź i pomóż nam to wspólnie osiągnąć.

Mamy już:

 • współpracę zespołową – tworzenie jedności w diakonii;
 • ćwiczenie technik używania flag;
 • naukę figur wykonywanych flagami, tworzenie choreografii;
 • taniec flagami jako różne rodzaje modlitwy (co Biblia mówi na temat tańca? Dlaczego akurat flagi?);
 • znaczenie właściwego doboru koloru flag;
 • uwielbienie na Wieczorach Chwały i innych posługach ewangelizacyjnych;
 • modlitwę uwielbienia.

Nikt z nas nie jest doskonały…

Paweł na początku też taki nie był… on był mordercą, prześladowcą wyznawców Jezusa.

Gedeon był tchórzem… ale „Bóg nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia wybranych”.

Jeśli jeszcze się zastanawiasz i wpatrujesz w swoje słabości i niedomagania, to więcej tego nie rób! Zaufaj Bogu i uwierz, że z Nim nie przytrafi Ci się nic złego! Nie przejmuj się słabościami, bo one mogą stać się Twoją siłą. Bóg nie powołuje ludzi wykształconych do tej posługi, ale kształci Nas powołanych, szlifuje. Jeżeli myślisz, że abyć wielkim w oczach Bożych musisz być idealny, to udowodnimy Ci, że wcale tak nie jest.

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”
(Ap 22,17)

DIAKONIA
MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

1.

Modlitwa przed Wieczorem Chwały z uwzględnieniem fragmentu z Pisma Świętego.

2.

Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa w intencji osób ze wspólnoty, które wspomagają księdza w rekolekcjach, misjach, ewangelizacji (dotyczy to wszystkich osób ze wspólnoty, które mogą w danym czasie podjąć modlitwę lub adorację).

3.

Posługa modlitwą indywidualną osobom potrzebującym (15 minut przed spotkaniem czwartkowym).

4.

Pilotowanie inicjatyw modlitewnych podejmowanych przez Wspólnotę (np. tygodniowe Jerycho Różańcowe).

Odpowiedzialną za diakonię modlitwy jest Maria Chromińska (tel. 507 071 642)

DIAKONIA
MUZYCZNA

Diakonia została utworzona do posługi podczas Wieczorów Chwały oraz wszelkich spotkań wspólnoty. Swoją posługą członkowie diakonii mają pomagać zgromadzonym na modlitwie w uwielbianiu Boga. Posługa w diakonii to nie występy i koncerty to towarzyszenie i prowadzenie modlitwy śpiewem i muzyką. Zadaniem diakonii muzycznej jest stworzenie warunków i atmosfery modlitewnej, aby pozostali uczestnicy zgromadzenia mogli skupić się wyłącznie na relacji z Bogiem.

Diakonia spotyka się na próbach raz w tygodniu. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 19:00 i trwają do 21:00. Dbając o relacje pomiędzy członkami diakonii zdarza się, że spotykamy się np. na pizzy. Członkowie diakonii muzycznej będący jednocześnie członkami WJD zobowiązani są do posługi na czwartkowych spotkaniach wspólnoty oraz rekolekcjach weekendowych dla WJD. Raz na kilka miesięcy staramy się brać udział w różnego rodzaju warsztatach mających na celu podnoszenie naszych umiejętności muzycznych. Jeździmy też na koncerty, gdzie podpatrujemy warsztat zawodowców. Wzrost duchowy i pomnażanie talentu są najważniejszymi elementami w uczestnictwie w Diakonii Muzycznej Wspólnoty Jednego Ducha.

DIAKONIA
TAŃCA

W diakonii tańca chcemy na nowo odkrywać prawdę, że „ciało jest świątynią Ducha Świętego” (1 Kor 6, 19) i poprzez taniec wielbić Boga oraz zbliżać innych do Niego.

Taniec może być czymś pięknym, czymś co daje radość i pomaga w zachowaniu zdrowia, ale również prowadzić do odarcia człowieka z godności. Chcemy nieść ludziom taniec zgodny z Bożym zamysłem pokazując jednocześnie, że Kościół jest radosny i jest w nim miejsce dla każdego (włącznie z wyjątkowymi pasjami).

Na spotkaniach nie tylko uczymy się układów i różnych stylów tanecznych, ale również czym jest uwielbienie Boga (w tym tańcem) nie oglądające się na innych – dokładnie tak, jak robił to król Dawid (2 Sm 6, 14-22). Posługujemy modlitwą tańcem (oraz prowadząc w niej innych) na spotkaniach wspólnoty, rekolekcjach i Wieczorach Chwały. Prowadzimy również kanał na YouTube „Tańczę z Jezusem” (https://www.youtube.com/channel/UC13t0nJFmXef3Zic7kdeG5Q), aby każdy mógł zacząć wielbić Boga tańcem niezależnie od miejsca czy pory dnia. Jeśli chcesz wielbić Boga i ewangelizować tańcem to ta diakonia jest dla Ciebie – nie musisz być zawodowym tancerzem ani mieć super kondycji.

Za diakonię tańca odpowiada Patrycja Kukla (‪784 299 576‬).

DIAKONIA
TEATRALNA

Głównym zadaniem diakonii teatralnej jest przygotowanie w każdym miesiącu etiudy teatralnej na Wieczór Chwały i inne spotkania ewangelizacyjne.

Podstawą służby w tej diakonii jest modlitwa, zasłuchanie w Słowo Boże i oddanie się prowadzeniu Duchowi Świętemu. Dla każdego i każdej z nas przynależność do tej diakonii jest odpowiedzią na dary Boga, jakimi są dane nam rozmaite talenty, Chcemy je rozwijać, służąc innym. Dzięki temu sami bardzo wiele zyskujemy, chociażby przez to, że ”moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12).

Gdy doświadczamy takich sytuacji, to w chwilach słabości i braku nowych pomysłów na przedstawienie, bądź na sposób zagrania konkretnej sceny zawierzamy się w modlitwie Trójcy Przenajświętszej i Maryi. To dzięki Ich błogosławieństwu tworzymy wciąż nowe etiudy. Ciągle też na nowo uczymy się chodzić za rękę z Duchem Świętym, który zmienia nas, nasze podejście do życia, do drugiego człowieka. Dzięki Pocieszycielowi uczymy się rozpoznawać dobre natchnienia, co pozwala nam rozwijać naszą kreatywność i odkrywać talenty, o których istnieniu bardzo często nie mieliśmy wcześniej zielonego pojęcia. Ponieważ jesteśmy grupą amatorską, w której większość osób nigdy nie grała na scenie, dlatego ilość prób oraz czas ich trwania zależy od bieżących potrzeb, zdolności i pracowitości aktorów. Z miłości i szacunku do siebie na wzajem mamy też zwyczaj wcześniejszego zgłaszania osobie odpowiedzialnej przewidywanej nieobecności na próbie. Zaufanie, radość, modlitwa i pokonywanie własnych barier są podstawą służby w naszej diakonii.

Jeżeli chcesz z nami przeżywać tę cudowną przygodę z Bogiem zapraszamy już dziś, abyś dołączył do nas 🙂

DIAKONIA
PREZENTOWA

Diakonia „Prezentowa” została powołana w celu służby Bogu i bliźniemu.

Jej głównym zadaniem jest przybliżanie Boga ludziom poprzez obdarowywanie ich drobnymi prezentami, które wręczane są podczas Wieczoru Chwały jak również na innych spotkaniach modlitewnych organizowanych przez Wspólnotę Jednego Ducha. Otrzymywane upominki swoją symboliką powinny choć na chwilę nasze myśli skierować ku Stwórcy. Natomiast Bóg pragnie od nas tylko jednego prezentu i jest on zupełnie nie praktyczny – nie można go kupić, zapakować, wręczyć. On pragnie od nas tylko miłości.

Spotkania diakonii odbywają się zawsze na kilka tygodni przed Wieczorem Chwały. Na spotkaniach zbierane i omawiane są pomysły w jaki sposób obradować innych, aby poprzez dar serca przybliżyć Boga ludziom. Na spotkaniach następuję także podział zadań jakie są do wykonania pośród sióstr i braci z diakonii.

Chcesz dzielić się z innymi, dołącz do nas i ubogać diakonię swoją osobą.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Odpowiedzialne za diakonię są Beata (tel.797120655) i Edyta (tel.606375490).

DIAKONIA
TECHNICZNA

Diakonia, za którą odpowiedzialny jest Jurek Sidorowicz zajmuje się przygotowaniami sali, sceny (np. w amfiteatrze), kościoła do Wieczorów Chwały, oraz obsługą techniczną w trakcie trwania.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem rozstawiane są reflektory oświetleniowe, instalowane nagłośnienie, i sprzęt dla diakonii muzycznej, przygotowywana scena na pantomimę i parkiet dla diakonii flag, rozwieszane banery.

W trakcie trwania Wieczoru Chwały techniczni czuwają nad poprawnym nagłośnieniem, podkładem muzycznym do etiudy teatralnej, wyświetlaniem tekstów piosenek i prezentacji wizualnej na ekranie.
Po zakończonym Wieczorze Chwały sprzęt jest rozmontowywany i przetransportowany do magazynku.
Poza tym członkowie diakonii technicznej posługują przy prezentacjach wizualnych podczas kursów prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Odpowiedzialnym za diakonię jest Jerzy Sidorowicz (tel. 509 727 263)