Start2019-04-22T23:34:41+02:00

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Słowo Boże na dziś

Rozważanie

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

Niedziela 5 kwietnia

” Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: “Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.”A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.”

W okresie Wielkanocnym dużo słyszymy m.in. o Judaszu, jako o tym złym, zdrajcy, myśląc: “jak on mógł, mając Jezusa blisko siebie, zrobić coś takiego!?”. Ten czas jest również dobrym momentem na to, by odpowiedzieć sobie, za ile my tak często zdradzamy Jezusa. Za lepsze zarobki poprzez nieuczciwy awans? Za romans z kolegą z pracy, zdradzającym tym samym również męża i dzieci? Za nieuczciwie zdobyte dobre oceny w szkole? Za “bycie kimś” wśród znajomym, zdobyte poprzez zastraszanie i poniżanie innych? Judasz został wystawiony na świadectwo dla świata, każdy ma możliwość jego oceny, komentowania. Natomiast nasze zdrady ukryte są w zaciszu naszego serca, domu, czasem najbliższego otoczenia. “Wybielając się” przed innymi tylko dlatego, że nie znają naszych przewinień, łatwo popaść w pychę, która utrzymuje nas w grzechu, nie pozwala pokornie schylić głowy przed Bogiem, skruszyć serca. Panie Jezu, daj nam dziś łaskę pokory i szczerego żalu za grzechy, byśmy potrafili powrócić do Ciebie z krętych dróg. Przebacz nam nasze grzechy i pozwól na nowo kroczyć za Tobą. Chwała Tobie Panie.

Więcej

Liturgia

Więcej

Kim jesteśmy

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy
filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha,  Modlitwa

MODLITWA

Wspólnota Jednego Ducha,  Formacja

FORMACJA

Wspólnota Jednego Ducha,  Wspólnota

WSPÓLNOTA

Wspólnota Jednego Ducha,  Misja

MISJA