Rozważania2022-09-01T15:29:24+02:00

Codzienne rozważania

Patrycja Żurawska, Bożena Krystosiak, Renata Chyży

30styczeń 2023

Poniedziałek 30 stycznia 

 

”Gdy wsiadał do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł przy Nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą».”

 

Działanie Boga, nawet to mało widoczne, może budzić niepokój, zaburzenie jakiegoś ustalonego przez ludzi porządku… Co dopiero takie uwolnienie przedstawione w dzisiejszej Ewangelii? Ludzie przywykli do tego opętanego człowieka. Może nawet się go bali, albo tez współczuli, ale przyzwyczaili się. Jezus kazał pozostać mu wśród swoich, aby był żywym świadectwem działania Boga, którego bali się przyjąć. Skoro Pan Jezus wyrzucił tak wiele złych duchów z tego człowieka, to życie jego sąsiadów też mogłoby się zmienić, ale „po co?”. Często my nie chcemy, żeby Pan Jezus wchodził do naszego poukładanego życia, mimo, że coś nie gra, ale jest to znane… „Po co to psuć? Przecież wszystko jest w porządku! Nie jest aż tak źle.” Zastanów się, skąd wyganiasz Jezusa w swoim życiu?

29styczeń 2023

Niedziela 29 Styczeń

<< błogosławieni którzy…..>>

W centrum dzisiejszej i każdej liturgii znajduje się zawsze spotkanie z Chrystusem, tym który schodzi do człowieka, by go odnaleźć ,w biedzie, słabości i grzechu. Jezus w konkretnej dzisiejszej ewangelii wstąpił na gorę, aby nauczać . Przyłączyło do Niego wielu ,także i uczniowie. Kolejny raz Pan Jezus pokazuje nam jaki powinien być chrześcijanin żyjący według ewangelii..Jest to też zaproszenie dla nas do pójścia za Nim . Pan zniżył się też do nas gdy potrzebowaliśmy Jego pomocy w naszych utrapieniach , zniewoleniach,pokrzywdzonych, głodnych. Jest on Bogiem uniżonym i pokornym i dlatego jest możliwe spotkanie z Nim na drodze pokory i służby aby Go naśladować i otwierać przed Nim nasze serca. Ukazuje nam do kogo powinno należeć królestwo Boże ukazując nam tych co teraz są ubodzy,głodni ,płaczący,prześladowani, , to oni powinni być szczęśliwi, bo dla nich Bóg przygotował i obiecał pocieszenie, miłosierdzie i nagrodę wieczną . Pan uczy nas , że powinniśmy błogosławić każdego , bo wtedy jest to też nasze błogosławieństwo .Każdy komu jest dobrze odpłaca tym samym . Zwykły uśmiech to tak wiele , potrafi on rozjaśnić chmury ,przegonić deszcz i szarzyznę naszego życia . Jezus mówi ,że błogosławieństwo , którym obdarzamy innych to droga do zbawienia . Każde błogosławieństwo nawet wykonane w trudzie i mozole daje gwarancję zdobycia doskonałości ,mądrości i zbliżenia się do wieczności . Dlatego 8 błogosławieństw to znaki, które należy odkrywać każdego dnia i kierować się nimi . Milczenie to największe błogosławieństwo.

28styczeń 2023

Sobota 28 Styczeń

<< U ciszenie burzy >.

 

Burza to nie tylko zjawisko związane z sytuacją atmosferyczną. Jest tysiące innych burz. Są też burze rozgrywające się w naszym sercu i umyśle powodujące w nas lęk , a ten niszczy nasze wnętrze. Wprowadza nas w takie napięcie z którym nie da się dopłynąć do wyznaczonej mety . Nikt nawet najlepszy pływak nie popłynie gdy go sparaliżuje lęk . Będzie się czuł jak związany powrozami , co wzbudzi w nim agresję , złość, brak wiary w siebie i innych ludzi. Dzisiejsza burza jak opisuje ewangelia ,to burza na jeziorze. Jezus uciszając ją objawia swoją moc. Strach Apostołów jest wyrazem niewiary,nawet gdy Jezus jest z nimi w łodzi. Tacy jesteśmy i my , choć wiemy że Pan jest z nami ,to pozwalamy aby strach zagościł w naszych sercach. Kiedy zagrażają nam różne burze, przeciwności , zniewagi, wrogość, to trzeba obudzić Jezusa , aby wszystko uciszył i pokierował nami . Jezus wyciąg do nas zawsze swoje ręce , aby nas przygarnąć do siebie . Wtedy żadna burza nie będzie nam straszna , każda z nich będzie do przejścia. Cieszmy się że mamy takiego przyjaciela .Proces pomocy zaczyna się tu na ziemi, aby któregoś dnia spotkać się w niebie. Jesteśmy jak pszczoły ,które starają się coś schwycić aby się podczas burzy obciążyć , my chwytamy rękę Pana i nigdy jej nie wypuszczajmy.

27styczeń 2023

Piątek 27 Styczeń

<< Z królestwem Bożym dzieje się tak , jak z ziarnkiem wrzuconym w ziemię>>

Tematem dzisiejszej ewangelii jest Królestwo Boże. Nic nie dzieje się od razu , potrzebny jest czas i cierpliwość , aby pojąć zawiłość tego świata . Każdy z nas musi mieć czas na zrozumienie pewnych rzeczy i wzrost w nich. Nie ma od razu wielkiego miasta musi ono powstać kamień po kamieniu. Przysłowiowe ziarnko gorczycy w dzisiejszej ewangelii, to obszar naszej wiary ,która powinna się rozwijać i wzrastać , po to aby jej rozmiary przekroczyły ludzkie pojmowanie rzeczywistości. Jezus mówi nam w przypowieściach o ziarnku gorczycy pokazując nam cały jego wzrost. Pan głosi naukę tak ,abyśmy mogli ją zrozumieć Królestwo Boże ma moc i może się ciągle rozwijać . Bóg działa niekiedy niewidocznie dla ludzi, ale Jego wola zwycięża wszystko . Można powiedzieć , że mała grupka rybaków z Galilei zmieniła świat. Pan posługuje się słabymi ludźmi czyniąc wielkie dzieła . Pan jest tym , który daje nam wiarę . Oddajmy Panu nasze życie , zaufajmy we wszystkim i poddajmy się woli bożej. Zaufać to też nie poddawać się trudnościom , strzec wiary zachować cierpliwość a w końcu oprzeć się tylko na Nim , by mógł w nas działać , byśmy byli mocni jego mocą .

26styczeń 2023

Czwartek 26 Styczeń

<< Żniwo wielkie ale robotników mało >>

W każdej działalności potrzeba nam pomocy. Jeżeli chcemy żeby wszystko prosperowało idealnie musimy kogoś zatrudnić , bo sami nie damy rady. Tak też jest w dzisiejszej ewangelii gdzie Bóg udziela ducha prorockiego ,a Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch i posyła ich po dwóch przed sobą , tam gdzie zamierzał sam pójść. Apostołowie słuchając Pana i przyglądając się Jego życiu uczyli się nauk i ewangelii. Nieśli ją oni ludziom , którzy nie znają Jezusa ,albo go zgubili. Nienaruszoną nieśli przyszłym pokoleniom , aby wiara rybaków znad jeziora galilejskiego dotarła do nas w niezmienionej formie. Wystarczy że we własnym środowisku zaczniemy głosić Jezusa , a już widać jak wielu się do nas przyłącza,aby odkrywać piękną prawdę o Panu . Jezus powołuje coraz to nowych, aby byli gotowi nieść dobrą nowinę. Pan pragnie aby misja była kontynuowana. Prośmy Pana ,abyśmy i my wiernie przekazywali Jego ewangelię. Św. Paweł powie , że chrześcijanie roznoszą woń poznania Chrystusa, a tym którzy ją przyjmą daje życie wieczne.

Przejdź do góry