Rozważania2022-09-01T15:29:24+02:00

Codzienne rozważania

Patrycja Żurawska, Bożena Krystosiak, Renata Chyży

26luty 2024

Poniedziałek 26 Luty

<<Odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone, nie sądźcie a nie będziecie sądzeni>>

Tak bardzo przywykliśmy do sądzenia innych po odruchu naszego serca. Tymczasem to nie serce , ale nasze zmysły i emocje podpowiadają nam złą interpretację różnych rzeczywistości i osądzanie osób które w nich uczestniczą .Ocenianie innych nie jest trudne, bo zawsze znajdziemy na nich „haka”. Jezus uczy nas patrzeć sercem a nie rozumem . Nie jest to jednak łatwe, bo nasze serca są często poranione , krwawiące przez liczne doświadczenia w spotkaniu z drugim człowiekiem. Dlatego przyjmujemy rzeczywistość w sposób niepełny. Patrzymy na świat jak egoiści , a to nie pomaga naszemu sercu. Lawiny grzechów zalewają nas. Dlatego szczere wołanie do Boga o przebaczenie, poparte naszym żalem , pobudza Pana do litości Bóg roztacza swoje miłosierdzie i pragnie abyśmy nieśli je do innych, aby wielkoduszność naszych serc była szczodra w dawaniu i życzliwa w relacjach i abyśmy umieli naśladować Boże miłosierdzie. Pan przyszedł aby przemienić nasze serca, pokazać nam jaka powinna być rzeczywistość. Dlatego dziś wołajmy i krzyczmy , daj nam Panie serca czyste i bezinteresowne wypełnione po brzegi miłością, bo inaczej będą gniły w grzechach .Tu trzeba się wyrzec moralnego osądzania kogokolwiek , aby stać się podobnym do miłosiernego Pana.

25luty 2024

Niedziela 25 lutego

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”.

Co mam czynić, aby moje życie miało sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych – w małżeństwie, w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w kręgu przyjaciół, wobec dzieci, rodziców? Pytania, na które często trudno odpowiedzieć po ludzku… Maryja jako nasza najlepsza Matka zna odpowiedz i nam ją daje. Ona mówi krótko: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…”. Znaczy słuchajcie Jezusa, mojego Syna, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu, Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia. W tym krótkim zdaniu zawiera się cały życiowy program, który zrealizowała jako pierwsza i którego dzisiaj uczy również nas. Jest to program życia oparty na mocnym i pewnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Tak jak Maryja mamy być posłuszni Jezusowi, zwracać się do Niego z naszymi troskami oraz zwracać uwagę wszystkich ludzi na Jezusa Chrystusa. Maryja nigdy nie zwraca uwagi ludzi na siebie, lecz tylko na Boga. Niech Maryja, Matka pięknej miłości, otoczy matczyną troską nas wszystkich i zaprowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wsłuchaj się w Jego głos. Jezus teraz mówi do ciebie…

24luty 2024

Sobota 24 lutego

Miłujcie waszych nieprzyjaciół…”

Jezus dał nam przykazanie miłości, abyśmy przede wszystkim miłowali Boga, a potem bliźniego swego jak siebie samego. Chcąc być posłusznym temu przykazaniu zacznijmy od miłości do Boga, jeśli ją będziemy mieli, będzie nam łatwiej mieć miłość do bliźnich i siebie samych. Czy umiesz być życzliwy dla osoby, która jest ci nieprzychylna? Czy potrafisz wyciągnąć rękę na zgodę jako pierwszy? Czy starasz się nie zaogniać konfliktu? Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się nauczył w głębi serca smakować, jak słodka to rzecz kochać, w miłości się rozpływać i zanurzać. Niech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie przeszedł sam siebie. Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą, mym Ukochanym. Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i weseląc się z miłości. Obym kochał więcej Ciebie, niż siebie, a siebie tylko dla Ciebie i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to nakazuje prawo miłości, które jak światło promieniuje z Ciebie”.

23luty 2024

Piątek 23 lutego

„…najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim…”

Drugi człowiek i miłość do niego, czyli troska o jego dobro, jest w oczach Boga sprawą bardziej pilną, niż składanie ofiar. W tym świetle muszę zmienić moje przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. Zanim na nią pójdę i ofiaruję swój czas Bogu, powinienem pogodzić się ze wszystkimi których rozgniewałem. A to jest trudna rzecz, ale z Nim pójdzie mi łatwiej. Panie Jezu Ty wielokrotnie przebaczałeś, naucz mnie tego. Naucz mnie też pokory, aby umieć wyciągnąć rękę do drugiego człowieka.

22luty 2024
Czwartek 22 lutego

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

Czy patrzysz na rzeczywistość i ludzi wokół siebie przez pryzmat wiary? Czy widzisz obecność Jezusa wśród ludzi? Czy widzisz jak Bóg działa w innych ludziach, czy rozumiesz swoich braci? 
Jaka jest twoje doświadczenie Jezusa? Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Jaka jest twoja wiara w Jezusa Mesjasza i Zbawiciela? 
Chrystus odkrywa przed uczniami tajemnicę swego przyjścia na świat, tajemnicę planu Bożego, tajemnicę odrzucenia, cierpienia i śmierci, ale także tajemnicę zmartwychwstania. 
Porozmawiaj z Jezusem o swojej relacji z Nim. Poproś Go, by oczyszczał twoją wiarę z myślenia w kategoriach ludzkich, byś patrzył na siebie i świat oczyma wiary. 
Zaproś Jezusa jeszcze raz by działał w twoim życiu jak chce, jako Mesjasz, Zbawiciel i Pan. 
Przejdź do góry