Rozważania2019-03-05T23:42:57+01:00

Codzienne rozważania

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

17Listopad 2019

Sobota 17 listopada

 

“Ale włos z głowy wam nie spadnie.” 

 

Pan Jezus zapewnia nas dzisiaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że nadejdą kryzysy, a po drugie, że razem z nim przetrwamy. Mamy Go naśladować, iść Jego drogą, a jest to odmienny tok myślenia i działania niż przedstawia nam świat. Trzeba liczyć się z odrzuceniem, prześladowaniem z powodu naszej wiary. Zachowywanie postu w piątek może stać się powodem do drwin, lecz z Jezusem, w Którym mamy nadzieję, nic nam się nie stanie. To delikatny przykład, ale na świecie giną chrześcijanie tylko za to, że nimi są. Ale jak to? Włos ma nam nie spadać z głowy! Pamiętaj, że Twoja nagroda nie jest tutaj i jeśli chcesz zachować to życie, stracisz je, ale jeśli poświęcisz je Chrystusowi zyskasz najlepsze życie. Trudy życia z Jezusem i Jego miłością są łatwiejsze do przejścia. Zawsze powinniśmy pamiętać, że nadzieja nigdy nie umiera.

16Listopad 2019

Sobota 16 listopada 

 

“A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” 

 

Czy wołasz do Pana Boga? Czy prosisz Go o pomoc? A może sam chcesz wszystko dźwigać? On z miłością patrzy na Ciebie i czeka, aż powiesz, czego potrzebujesz i jeśli jesteś wytrwały i konsekwentny, to On pomoże. Pan Bóg dba o wróble, to o Tobie zapomni? Wytrwale modlić się, np. na Różańcu, przez długi czas w jednej intencji. to jest duży wysiłek, ale Pan widzi Twój trud. Módl się i ufaj Panu, i działaj wszystko, to co jest w Twojej mocy. Zaufaj Panu Bogu, krzyknij do Niego: “Panie, ratuj mnie!” jak tonący Piotr. Daj Mu miejsce do działania i proś, kołacz, wołaj! Nie poddawaj się. Wierz w to, że On Jest. Zawsze.

15Listopad 2019

Piątek 15 listopada 

 

“Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.”

 

Odkładanie wielu spraw i obowiązków na ostatnią chwilę zdarza nam się bardzo często. Rozciągamy chwile, które niczego nie wnoszą w nasze życie. Spędzamy czas na głupotach i martwimy się o głupoty. Odwlekanie nawrócenia i pracy nad relacją z Panem Jezusem też się w to wlicza. To bardzo ciężka praca. Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: “Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” idealnie pokazują prawidłowy kierunek działania. Nie odkładajmy nawrócenia na później, bo skąd wiesz czy to nie jest ostatnia szansa? Walcz, do samego końca i pamiętaj, że nagroda za nią czeka w Niebie, a nie tutaj. Jeśli liczysz na nagrodę na ziemi, to zabiegasz tylko o to życie ziemskie, wtedy zatracisz życie wieczne. Jak mówi tekst Ewangelii z dnia wczorajszego Królestwo Boże powinno objawiać się już teraz. Nie czekaj. Pracuj nad sobą i nie oglądaj się za siebie, chyba że dla wyciągnięcia wniosków. Nie podawaj się, walcz i zawierz Panu Bogu.

14Listopad 2019

Środa 14 listopada 

 

“i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”

 

Mówi się, że Pan Bóg pragnie zamieszkać i królować w naszych sercach. A gdzie mieszka król, jeśli nie w królestwie? Królestwo Boże to nic innego, jak nasza postawa, zmiana myślenia dzięki Duchowi Świętemu. Po rozpoczęciu nawracania się ciężko jest nam wyjaśnić innym co dzieje się w naszym wnętrzu. Nie potrafimy podać konkretu. Można mówić, że częściej się modlimy, uczęszczamy na Mszę Świętą i przyjmujemy Pana Jezusa do serca w Komunii Świętej. To są konkrety, które widać, da się je opisać, ale przemiana, która zachodzi w naszym wnętrzu, w sercu i w myśleniu, nie jest prosta do opisania. Można próbować, ale istota sprawy jest nieuchwytna. To jest miejsce przeznaczone jedynie dla Pana Boga. Królestwo Boże, żeby objawiało się poprzez częste uczęszczanie na Mszę Świętą, modlitwę, czy zmianę postawy, dobre uczynki, miłość bliźniego itp., najpierw musi dotrzeć do wnętrza. To są skutki królestwa Bożego w nas. Owoce Ducha Świętego są również konsekwencją Jego działania w naszym życiu, czyli też królestwa Bożego, które panuje w nas. W nerwowym świecie pokój serca jest rzadko spotykany, ale jeśli Pan Bóg króluje w naszym życiu, to damy radę przejść największe trudności w pokoju.

13Listopad 2019

Środa 13 listopada

 

“Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem (…).”

 

Czy nie odnosisz wrażenia, że Pan Jezus jest traktowany jako czarodziej, cudotwórca? Tak, Chrystus działał i działa cuda, ale nie dla sławy, lecz z miłości. Trędowaty Samarytanin doznał cudu, tak jak inni chorzy Żydzi, jednak tylko on dostrzegł w Panu Jezusie Boga. Ten cud wpłynął na jego relację z Nim. Był wdzięczny i chwalił Pana Boga, a pozostałych dziewięciu trędowatych? Dostali czego oczekiwali, zostali oczyszczeni. Nie szukali Boga, ale siebie samych. Nie dopuścili do radości z otrzymanej łaski oraz wdzięczności za nią. Po co Ci zdrowie fizyczne, jeżeli Twoje wnętrze umiera i ciągle narzekasz? Żyj, kochaj, uwielbiaj Boga i bądź Mu wdzięczny.