Rozważania2020-04-07T12:34:56+02:00

Codzienne rozważania

Patrycja Żurawska, Paulina Pawlak, Renata Chyży

24październik 2021

Niedziela 24 października 

“Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: “Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: “Zawołajcie go”. 

“Uciszanie” modlących się dość wyraźnie widać w dzisiejszym świecie, w którym często spotyka się zanikanie oddawania czci temu, co święte. Dochodzą do nas różne głosy – te świadczące o działaniu Bogu w życiu innych, ale też te, które rozsiewają zwątpienie i brak nadziei. To od nas zależy, kogo będziemy słuchać, w co będziemy wierzyć, za czym będziemy podążać. Gdyby niewidomy żebrak z dzisiejszej ewangelii słuchał tych, którzy kazali mu siedzieć cicho, być może tak spędziłby resztę życia… We własnej niemocy, ciemności, bez ręki, która gotowa byłaby mu pomóc. Jednak on wybrał niezłomną wiarę w moc Boga, mimo niesprzyjających mu ludzi i okoliczności. Liczyło się tylko to, że obok jest wszechmogący Bóg. Czy potrafimy w swoim życiu tak stanowczo odrzucać nasze ułomności i problemy i wołać do Boga, aż znajdziemy ukojenie w Jego miłości? Panie, ukochany Ojcze… otul nas swoim jestestwem, napełniaj Twoją miłością i obecnością, nie pozwól nam nigdy wyrwać dłoni z Twoich ojcowskich, opiekuńczych rąk.

23październik 2021

Sobota 23 października 

„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. (…) jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc.” 

Drzewo figowe możemy porównać do ludzkiego serca. Może nam to pomóc w swego rodzaju rachunku sumienia, zależnie od tego, z jakiej pozycji zechcemy na to spojrzeć. Stańmy się na chwilę drzewem figowym i odpowiedzmy sami sobie na pytanie: jakie owoce ostatnio wydaję? Jakie owoce z samego siebie jestem w stanie zaoferować swoim bliskim, swojemu powołaniu, w końcu – najistotniejsze – samemu Bogu? Czy nie jestem tylko suchym konarem, który wyjaławia ziemię, korzystając z dobroci innych i z łask Boga, ale nie daje nic w zamian? Spróbujmy się postawić również w roli ogrodnika, który jest blisko innego drzewa figowego – męża, córki, brata, współpracownika. Czy widząc czyjeś bezowocne życie, a może wręcz wyjaławiające innych, jestem w stanie okazać miłosierdzie, dać kolejną szansę, wybaczyć? Czy nie kieruję się zbytnią surowością w osądach i czy nie chcę od razu kogoś “wyciąć” ze swojego otoczenia, ponieważ mam dosyć znoszenia trudnych cech tej osoby? Jakie jest moje stanowisko względem niej – czy tylko obojętnie się wściekam i oceniam, czy próbuję dać jej “dobry nawóz” w postaci wsparcia lub ciepłego słowa? Panie, oczyszczaj nasze zamiary względem innych i względem Ciebie. Napełniaj nas potrzebnymi łaskami do wydawania dobrych owoców na Twoją chwałę.

22październik 2021

Piątek 22 października

“Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Naszym największym przeciwnikiem jest diabeł, który za wszelką cenę stara się odwrócić nas od Boga, skłonić do zła i pociągnąć na dno. Najczęściej to, co nam podsuwa – pokusy, grzech, są przystrojone w pozorne piękno. Jednak prawdziwe piękno kosztuje sporo wysiłku, ale nigdy nie kosztem naszego serca. Natomiast to piękno pozorne, jest łatwe do zdobycia, ale kradnie nasze serca, nasze głębokie wartości, aż nasza dusza pustoszeje ze wszystkiego, co dobre, aż stajemy się więźniami swoich wyborów. Zgoda, ta z własnym sumieniem i Bożymi przykazaniami jest tym, co prowadzi nas do pokoju serca, do ukojenia sumienia, do życia w zgodności z sobą takimi, jakimi stworzył nas Pan. Panie, prowadź nas Twoimi drogami. Chroń nas od złych pokus i trwania w grzechu. Bądź naszym światłem, które rozjaśnia mroki zwątpienia i niepewności.

 

21październik 2021

Czwartek 21 października

“Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.” 

Te słowa Jezusa można interpretować w różny sposób, jednak z pewnością wielu z nas kojarzą się one z wielką tęsknotą za zjednoczeniem z Bogiem. Czekanie jest trudne, zwłaszcza na coś, czego bardzo pragniemy. To, jakie pragnienia rodzą się w naszym sercu wypływa stąd, czym się karmimy. Jeśli chcemy się rozwijać, z pewnością lepszym pomysłem będzie czytanie dobrych książek czy uczenie się obcego języka choc po kilka minut dziennie, niż oglądanie niekończącej się telenoweli o niczym. Tak samo z wiarą – powtarzanie, że jest się katolikiem nie wniesie zmian w nasze życie duchowe, ale kierowane rozumem decyzje – np. o codziennej modlitwie, medytacji Słowa Bożego czy wybraniu kierownika duchowego. Ubogacajmy swoje życie w Boże dary i łaski – zróbmy wszystko, by w naszym sercu pierwszym pragnieniem było nieustanne przebywanie w Bożej obecności i głębokiej relacji z Nim. Panie, odwracaj nasz wzrok od złych pokus, nie pozwól nam marnować tego czasu, który od Ciebie dostaliśmy. Bądź naszym drogowskazem i kieruj nami, kiedy podejmujemy nawet najmniejsze decyzje, które przecież kształtują całe nasze życie.

20październik 2021

Środa 20 października

“Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi (…) Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”.

Ciasne drzwi, do których mamy się kierować, to Boże przykazania, dane nam jako zadanie do wypełniania w codziennym życiu. To nasza droga do Królestwa Bożego. Właśnie tak bywa z dekalogiem w praktyce – niewygodnie, często nas “uwiera”, skłania do odrzucenia przyjemności i łatwizny na rzecz większego dobra i świętości. Żyjmy tak, byśmy nie usłyszeli słów “Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście”. Jeśli będziemy podejmować codzienny trud życia na chwałę Boga, On w tym wszystkim z nami będzie, pomoże nam ze wszystkim sobie poradzić. Prośmy Boga o tę łaskę, byśmy to w Nim zawsze szukali oparcia, a nie w tym co doczesne i wielkie w oczach tego przemijającego świata. Panie, strzeż nas przed tchórzostwem, hipokryzją i przyzwalaniem sobie na życie w grzechu przy jednoczesnym nazywaniu się uczniem Chrystusa. Dodawaj nam nieustannie siły do walki z grzechem, a moc Twojej miłości niech napełnia nas pragnieniem świętości.

Przejdź do góry