Sobota 13 marca 

 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

 

Jesteśmy grzesznikami. Taka jest prawda i musimy się z tym mierzyć każdego dnia. Pokorne stawanie w prawdzie o sobie samym jest bardzo trudne. Samo chodzenie na Mszę Świętą nie czyni nas świętymi. Nie wiesz, co przeżywa drugi człowiek. Nie osądzaj. Przyjrzyj się sobie. Proś o Ducha Świętego, aby pomógł ci badać twoje serce. Uzbrój się w pokorę.