Sobota 18 kwietnia

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…”

To Duch Święty pobudza nas do czynienia dobra, do służenia innym, do dawania siebie. Przez bierzmowanie jesteśmy umocnieni Jego darami, aby coraz dojrzalej świadczyć o Jezusie. To Duch miłości ożywia, pobudza nas, byśmy wychodzili poza siebie, „szli” i ewangelizowali. Czy masz skłonność do zamykania się we własnym świecie, we własnych problemach, własnych przyzwyczajeniach? Duch Święty da Ci odwagę „wyjść” poza siebie, do innych ludzi. To dzięki Duchowi Świętemu możemy odważniej mówić o Jezusie, poprowadzić ich na spotkanie z Bogiem. „Oto Ja jestem z wami..” zapewnia Jezus. Co to oznacza? To, że nie mamy się czego obawiać, nic złego nam się nie może stać. Mamy dwa zapewnienia – Jesteśmy Dziećmi Boga (dziedzicami Królestwa), oraz że Chrystus zawsze będzie z nami. Czego nam, Jego uczniom więcej trzeba? Porzuć lęki i własne problemy, idź do ludzi i mów im o Jezusie, a On zatroszczy się o ciebie. Dał Ci przecież obietnicę. Jakim świadkiem Jezusa jesteś? Czy nie wstydzisz się mówić o Nim? Czy ludzie, patrząc na ciebie i twoje życie, zbliżają się do Jezusa i bardziej kochają innych?