„Za życie otrzymałeś swoje dobra.” 

Bogacz i biedak w dwóch odmiennych sytuacjach. Najpierw bogacz jest w ziemskim raju, a biedny Łazarz w ziemskim piekle. Potem w wiecznym piekle jest bogacz, a Łazarz na łonie Abrahama. Bogacz nie dostał się tam za czyny nie moralne, ale dlatego, że potrafił być bogatym przy biednym Łazarzu i w ogóle nie starał się wyrównać tego społecznego rozdziału. Ta sytuacja może odnosić się także do bogactwa duchowego. Moim największym bogactwem jest to, że znam Jezusa Chrystusa i należę do Bożej rodziny, czyli Kościoła. Jednak obok mnie jest wielu, którzy nie mają takiego bogactwa. Zastanówmy się czy nie jestem duchowym dorobkowiczem, który swoje bogactwo ma jedynie dla siebie, a na Łazarów nawet nie spojrzy, albo nie robi nic co by mogło zmienić ich sytuacje?