Czwartek 5 grudnia

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.”

Chrystus ofiaruje nam swoją nieskończoną miłość i pragnie, abyśmy w niej odkryli źródło naszego życia i szczęścia. Dzisiejsze słowa z Ewangelii uczą nas, aby zawsze budować na dobrym i trwałym fundamencie prawdy, dobra i łaski. Nie wystarczy wypowiedzieć słowa „Panie, Panie…..” i już będzie dobrze. Za słowną deklaracją zawsze ma iść serce i świadomy wybór Jezusa, a także gotowość na wszystko co da Bóg. Ten kto słucha słów Chrystusa i żyje nimi, jest człowiekiem stabilnym jak skała, pełnym pokoju i pogody ducha. Jezu, pomóż nam chcieć tego, czego Ty chcesz dla nas.