„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela.”

Zdarza się, że denerwujemy się kiedy Pan przypomina nam o swoich przykazaniach, napomina nas poprzez Kościół bądź poprzez sumienie. Niekiedy czujemy się ograniczani, czujemy się jak byśmy coś tracili, jednak w rzeczywistości zyskujemy bardzo wiele. Gdybyśmy byli pozostawieni sami sobie, mogłoby to doprowadzić do naszego nieszczęścia. Bóg jest dobry dla nas mimo naszej grzeszności. On poprzez przypominanie swojej woli oraz poprzez zasługi i prośby innych codziennie wyzwala nas z rąk nieprzyjaciela. Dzięki Niemu możemy w nadziei na Jego pomoc żyć bez strachu, w świętości i sprawiedliwości.