Poniedziałek 23 Styczeń

<< Oszczerstwa rzucane na Chrystusa >>

Oszczerstwa rzucane pod czyimś adresem nie są najlepszą formą pomocą drugiemu człowiekowi. Mówimy, prawda zawsze się obroni sama . Każde królestwo wewnętrznie skłócone nie ma bowiem racji bytu, bo i tak się rozpadnie. Tak jest i w naszym życiu . Gdy jesteśmy skłóceni nic nie układa się pomyślnie. Targa nami niezgoda, żal, ból, złość. W swojej zapalczywości tak jesteśmy zaślepieni, że czynimy rzeczy niezgodne z naszym sumieniem. Poczucie wyzwolenia się ze zła przypomina nam o wielkiej godności człowieka, za którego własną krew przelał Syn Boży . Świadomość tego co On dla nas uczynił umożliwia naszą wdzięczność i otwiera nasze serce na Jego łaski. Prośmy zatem Pana, aby nas uzdolnił do przyjęcia Boga i Jego cudów, jakie pragnie zdziałać w naszym życiu. Jezus ma świadomość odpuszczania grzechów których się dopuszczamy. Dlatego musimy cały czas pracować nad sobą , aby wyeliminować nasz niedoskonałości, mając jednak świadomość, że to Jezus jest tym który daje moc i siłę aby je pokonać . Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią -Ajschylos.