Sobota 07 Styczeń

<< Bliskie jest Królestwo Boże >>

Każdy z nas ma na ziemi misję do wypełnienia. To ewangelizacja słowem i głoszenie świadectw. To nasze życie. Tak często przesiąkamy miejscem i ludźmi , którzy nas otaczają. Jezus też urodził się i wzrastał w konkretnym miejscu. Wielu ludzi miało wpływ na to co robił i jak żył, choć był Bogiem. Wszystko było przesiąknięte Nim , Jego Duchem i cudami które czynił. Syn Boży przyszedł jako światło z wysoka, oświecił nasze ciemności i mroki, nasze serca. Jesteśmy cali w Jego świetle, odkupieni, podążający za Nim, aby się nie zgubić i móc otwierać się na Jego uzdrawiające działanie . Miejscem działalności Jezusa stała się Galilea, jako miejsce wypełnienia bożych cudów i obietnic, a Chrystus jest światłem który oświetla lud, pogrążony w ciemnościach .

Tam Jezus przynosił zbawienie wszystkim , którzy Go szukali.