Środa 20 października

„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi (…) Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”.

Ciasne drzwi, do których mamy się kierować, to Boże przykazania, dane nam jako zadanie do wypełniania w codziennym życiu. To nasza droga do Królestwa Bożego. Właśnie tak bywa z dekalogiem w praktyce – niewygodnie, często nas „uwiera”, skłania do odrzucenia przyjemności i łatwizny na rzecz większego dobra i świętości. Żyjmy tak, byśmy nie usłyszeli słów „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście”. Jeśli będziemy podejmować codzienny trud życia na chwałę Boga, On w tym wszystkim z nami będzie, pomoże nam ze wszystkim sobie poradzić. Prośmy Boga o tę łaskę, byśmy to w Nim zawsze szukali oparcia, a nie w tym co doczesne i wielkie w oczach tego przemijającego świata. Panie, strzeż nas przed tchórzostwem, hipokryzją i przyzwalaniem sobie na życie w grzechu przy jednoczesnym nazywaniu się uczniem Chrystusa. Dodawaj nam nieustannie siły do walki z grzechem, a moc Twojej miłości niech napełnia nas pragnieniem świętości.