Środa 22 października

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”

 

Pan obficie obdarowuje nas swoimi łaskami. Każdego dnia możesz doświadczać Jego nieskończonej dobroci i miłości. W dzisiejszej ewangelii Pan ponownie ujawnia swoje cechy dobrego Ojca – mądry rodzic stara się dać wiele swojemu dziecku to , co najlepsze, jednocześnie wymagając od niego wypełniania pewnych obowiązków, które mają przystosować je do dorosłego życia. Podobnie jest z Ojcem Niebieskim – hojnie zsyła nam dary i łaski, a jednocześnie wciąż ustawia nam nowe poprzeczki, stawia przed nami kolejne wyzwania. Czasami może ci się wydawać, że wymagania, które przedstawia ci Pan są dla ciebie zbyt trudne. Ale pamiętaj, że On nigdy nie ześle ci niczego ponad twoje siły. Skoro więc zdecydowałeś się przyjąć Go jako swojego Pana i przyjmujesz łaski, które ci zsyła – bądź też gotów stanąć na wysokości zadania, które ci wyznaczył. Panie, dziękuję Ci za wszystkie wymagania, które mi przedstawiasz, bo one urozmaicają moje życie i przybliżają mnie do Ciebie.