Spływy kajakowe
Bale
Dyskoteki 
Wieczory Pełne Ducha Integracji 
(rozmowy na różne tematy, gry i zabawy) 
Ogniska 
Grille