Sobota 27 kwietnia

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje. Ja to uczynię,”

Modlitwa w imieniu Jezusa jest modlitwą w autorytecie Jezusa. Oznacza to, że prosimy Boga Ojca, by działał w odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ przychodzimy do Niego w imieniu Jego Syna, Jezusa. Modlitwa w imieniu Jezusa oznacza to samo, co modlitwa zgodna z Bożą wolą: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 List św. Jana 5:14-15). Taka modlitwa jest modlitwą o rzeczy, które uwielbią i uczczą Jezusa.  Modlitwa w Imieniu Chrystusa to taka, w której chcemy to, co On chce, stanowimy Jedno z Nim, On dyktuje naszym sercem, myślami, słowami. To nie formuła, to nie jest mówienie słów wyuczonej ‘modlitwy’, to głęboka relacja i rozmowa z Przyjacielem, którego znamy i kochamy. „Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana.” (św Bernard z Clairvaux)