„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łakną; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” 


Tak często nie szukamy Jezusa Chrystusa, Chleba życia, który po to zstąpił z nieba, aby żywić i uzdrawiać nasze dusze. A jeśli Go szukamy i przychodzimy za Nim do ołtarza, to najczęściej po to, aby żebrać u niego o chleb codzienny, o zdrowie i pomyślność materialną dla siebie i swoich dzieci. Zakres naszych starań zamyka się wiec w sferze materialnej. Pracujemy, harujemy od rana do nocy, aby cos zyskać i mieć. Potem trudzimy się, aby to, co już mamy, odpowiednio ułożyć i zabezpieczyć. Potem skrupulatnie dbamy o zdrowie, aby tego wszystkiego jak najdłużej używać. Jednocześnie uświadamiamy sobie, że to, co z takim trudem zdobyliśmy z każdym dniem tracimy, ponieważ każdy dzień zbliża nas do śmierci, I w związku z ty, rośnie nasz smutek i niepokój. „Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” Oto dlaczego nie warto iść za wskazaniami ciała. Ono ma ograniczoną żywotność. Samo – jest martwym. To Duch je ożywia. Duch daje życie. Ta prawda ważna jest dla każdej osoby wierzącej, choć nie zawsze sobie to dusze uświadamiają. Zastanawiające jest, dlaczego człowiek będąc śmiertelnym, a pragnąc stać się nieśmiertelnym, szuka tej nieśmiertelności głównie w świecie materialnym. Otwierając się na Ducha przyjmujesz to, co ze sobą wnosi – Życie. Życie, które jest Prawdą. Nie jest to ziemskie, śmiertelne, pełne cierpienia życie, ale Prawda Objawiona. Przyjmujesz Boga do swego wnętrza! On staje się twoim Życiem. Nowym Życiem! Jezus Zmartwychwstały jest tym Życiem. On jest Prawdą, On jest Życiem, On jest Prawdą Objawioną, Wcieloną, On jest Wcielonym Słowem Ojca! Słowem, które właśnie nam przynosi Życie Prawdziwe pełne Ducha. Każde to słowo niesie w sobie cudowną, niepojętą Tajemnicę Boga. Spróbujmy ją zgłębiać. Wejdźmy w Świat Ducha! Otwórzmy się na jego działanie. Pozwólmy Duchowi działać! Niech On objawi nam Słowo! Niech On objawi nam Prawdę! Niech da nam nowe Życie!