Piątek 21 Kwietnia

<<Rozmnożenie chleba >>

Można powiedzieć , że mamy wiele pragnień, które nosimy w sobie. Niektórymi się dzielimy inne trzymamy mocno ukryte w głębi naszego serca. Mamy też różne pragnienia i dobre i złe. Nie zawsze wiemy co mamy czynić. Jezus natomiast zawsze wie co ma zrobić , w sytuacji , która się właśnie wydarza. Czasem wystawiamy Pana na próbę. Pan wie jednak czego nam potrzeba . Daje nam Pan „Chleb życia”, to jest Swoje ciało i krew, ale też dba o chleb powszedni, aby nam go nie zabrakło. Tak jak to ma miejsce w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Pan uczynił wielki znak , rozmnażając chleb , aby nakarmić tysiące słuchających Go. Dzielenie to piękny gest, który ciągle nam uświadamia, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Drugi człowiek jest nam dany i zadany, abyśmy się nawzajem wspierali i umacniali duchowo. Dzielenie jest możliwe, kiedy nasze serca są otwarte. Jezus uczy nas tego, bo sam tak postępował, dzieląc się z uczniami , nie tylko chlebem, ale i dobrym słowem, które zostawało w ich sercach. Kształtował ich charaktery, dlatego wiedzieli czego od nich chce. Jezus dzielił się całym sobą. Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.