Piątek 23 Wrzesień

 

<<Wyznanie Piotra, Pierwsza zapowiedz męki>>

W dzisiejszej ewangelii słyszymy jak Jezus zadaje uczniom pytanie , skłaniając ich do refleksji nad wszystkim co do tej pory widzieli i słyszeli. Zdaje się że pytanie Pana jest proste. Uczniowie mówią co słyszeli, ale gdy Jezus pyta za kogo wy mnie uważacie, Piotr bez namysłu odpowiada, że za Mesjasza Syna Bożego. Widać tu całą wiarę Piotra. Po tym wyznaniu Jezus wyjaśnia uczniom, że został namaszczony Duchem Świętymi ma do spełnienia posłannictwo zbawcze. Tym sposobem zaprasza uczniów, aby weszli na Jego drogę cierniową ,która prowadzi do zmartwychwstania. Jezus pyta dziś każdego z nas, kim Ja jestem dla ciebie. Jeżeli jesteśmy uczniami Pana to wyznajmy szczerze to co mamy w sercu. Piotr uczy nas jak powinniśmy się zachować. Uczeń Jezusa nie spekuluje, mówi co czuje jego serce, opiera się zawsze na sobie. Panie naucz nas chodzić z Tobą, aby Cię lepiej poznać.