Piątek 27 września

„A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego”.

Wiara jest osobistą relacją z Bogiem. Zwróćmy uwagę na serce, bo ono w tej relacji: Stwórca i Jego stworzenie, jest bardzo ważne. Wiara rodzi się w sercu. Z naszej strony niezmiernie istotna jest odpowiedź na pytanie: A wy, za kogo Mnie uważacie? Jezus jest Bogiem, jest Miłością, sensem i celem życia. Pan chce, abyśmy trwali blisko Niego, oczekiwali Go i współpracowali z Nim we wszystkim, co On daje do wykonania. Ojcze przymnóż nam wiary i pomóż bezgranicznie zaufać Tobie.