Sobota 28 września

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Jezus jest nieustannie obecny w swym Kościele, cały czas przebywa na ziemi pośród nas. Chrystus nieustannie troszczy się o nas i chce poprowadzić ku Niebu. On wie, co jest najlepsze. Tylko Bóg może odpowiednio pokierować naszymi sercami, dając wskazówki. Panie, prosimy Cie, aby Twoje słowo było zawsze zapisane w naszym sercu, nawet gdy nie jesteśmy w stanie poznać pewnych prawd. Pozwól nam zaufać, że widocznie to nie jest ten czas. Daj zaufanie do Ciebie i cierpliwość do siebie.