Poniedziałek 22 marca 

„Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.” 

Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, „nic nie może nas oddzielić od Jego miłości”. On nas chroni, On nas zabezpiecza, On z mroku grzechu wyprowadza nas do światła. Chyba każdy z nas przeżył w mniejszym lub większym stopniu bycie ocenianym, może nawet oskarżanym, stawianym w złym świetle w oczach innych. A może słyszeliśmy ciężki, oskarżający głos diabła, który nie pozwalał nam przebaczyć innym lub sobie samemu. Może doświadczyliśmy poniżenia, upokorzenia, bycia „tym gorszym”, a może byliśmy nierozumiani czy traktowani z ironią przez innych ze względu na naszą wiarę, poglądy. W jakkolwiek trudnej sytuacji byśmy nie byli, jeżeli jesteśmy blisko Jezusa, On nie pozwoli nas zniszczyć, nigdy z nas nie zrezygnuje i nie zostawi na pastwę losu. Wołajmy dziś całym sercem do Jezusa: „Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną”. Chwała Tobie, Panie.