Poniedziałek 31 grudnia

„Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.”

Tym, co nadaje sens naszemu życiu jest głębokie odczucie i pewność obecności Bożej w naszej codzienności. Przez wydarzenie Narodzenia Jezusa Bóg stał się bardzo bliski każdemu człowiekowi. Nikt nie może zarzucić Bogu, że nie zna ludzkich doświadczeń, że nie wie jak czuje się człowiek obarczony krzywdą, słabością, kto został zlekceważony, zdradzony, wyśmiany. Jezus przyjął na siebie całą naszą kondycję, by obdarzyć każdego z nas łaską nowego życia. A łaska to jest działanie Boga w naszym życiu, więc można by tak zrobić sobie przegląd tygodnia i wyliczyć te łaski – prezenty, które otrzymałem od Boga, o których wiem i dziękuję, a także o tych, których nie uświadamiam sobie. Wystarczy powiedzieć: „Panie, pokaż mi gdzie jesteś w moim życiu, w jakich momentach ofiarowałeś mi swoją pomoc, taką ukrytą, którą mogłem przeoczyć.” Kiedy będę widział każdą łaskę od Pana, zobaczę również prawdę, którą jest On sam, którą również mi objaśnia. Bez Jezusa nie mogę zrozumieć siebie, bo przez Niego zostałem stworzony do życia, więc On ma pełnię wiedzy o moim sercu, historii i mojej przyszłości. Żyć w prawdzie to przyjąć słowo Jezusa na moje życie, karmić się nim co dzień i świadczyć o Tym, który kocha każdego z nas z bliska, z oddaniem swojego życia, i mocą, której udziela w słabości. Duchu Święty, prowadź mnie do stałej wdzięczności Bogu za wszelkie Jego działanie w moim życiu! Maryjo, pełna łaski, pomóż jak najlepiej przyjmować łaskę od Pana i odpowiedzieć miłością na działanie Boga we własnym życiu!